Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel

De Woonkoepel Zwolle is de huurdersbelangenvereniging die de belangen van huurders van Woningstichting SWZ behartigt.

De Woonkoepel onderkent de noodzaak om huurders meer invloed en inspraak te geven en voert overleg over zaken zoals:

  • Betaalbaarheid van woningen (gevolgen en effecten huur en beleid)
  • Energiebesparing (onder andere optimale energiekwaliteit woningen)
  • Duurzaamheid (kwalitatief goed en levensloopbestendig bouwen)
  • Beschikbaarheid (doelgroepenbeleid, woningtoewijzing)
  • Prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en De Woonkoepel
  • Financieel beleid van SWZ
  • Strategisch Voorraadbeleid


Aanmelden
U kunt u gratis aanmelden als lid van De Woonkoepel. Ook uw belangen worden dan door hen behartigd. Om lid te worden, kunt u een mail sturen met daarin uw naam, adres, postcode/plaats, telefoonnummer en mailadres. Van De Woonkoepel ontvangt u een aanmeldbevestiging.

Bewonerscommissies
De Woonkoepel werkt nauw samen met de verschillende bewonerscommissies. Helaas hebben niet alle buurten waarin SWZ huurwoningen heeft, een bewonerscommissie.

Daarom doet De Woonkoepel een oproep aan de huurders van SWZ: Ga eens praten met buurtbewoners om in uw buurt een bewonerscommissie op te richten. Uiteraard wil De Woonkoepel u hierbij helpen door informatie te geven hoe zoiets moet gebeuren en aan welke voorwaarden een bewonerscommissie wettelijk moet voldoen. U kunt ook een oriënterend gesprek voeren met één van de bestaande bewonerscommissies.

Meer info
Kijk voor meer informatie op de website van huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel.
U kunt ook mailen naar info@woonkoepel-zwolle.nl

Het bestuur van Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel hoopt van u te horen.