Eenzijdig de huur opzeggen als u uit elkaar gaat

Als de huurovereenkomst is ondertekend door twee of meerdere huurders en één van de huurders vertrekt uit de woning, dan moet de vertrekkende huurder afstand doen van de woning door de huur eenzijdig op te zeggen.


Ook als er sprake is van echtscheiding of het verbreken van geregistreerd partnerschap moet de huur eenzijdig worden opgezegd. Bent u gehuwd of geregistreerd partner, dan bent u namelijk beiden huurder, ook als de huurovereenkomst slechts door één van u is ondertekend. U kunt gemakkelijk en snel uw huur eenzijdig opzeggen door het online formulier in te vullen.


Voorwaarden

De eenzijdige huuropzegging kan elke werkdag opgezegd worden, maar niet met terugwerkende kracht. De huurder die in de woonruimte blijft is aansprakelijk voor eventuele schade aan de huurwoning, ongeacht of deze schade voor of na de eenzijdige huuropzegging is ontstaan. De huurder die in de woonruimte blijft en de vertrekkende huurder moeten onderling zelf zorgen voor een evenredige verdeling van de eventuele aanwezige kosten uit schade (welke is ontstaan voor deze eenzijdige huuropzegging) aan de huurwoning. Voor eventuele huurachterstand opgebouwd tijdens de gezamenlijke huurperiode blijft een ieder hoofdelijk aansprakelijk.


Benodigde documenten

Voordat u het formulier invult heeft u de volgende documenten nodig:

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning) van beide huurders, dus zowel van de vertrekkende huurder als van de huurder die in de woning blijft.


U kunt PDF- en JPEG-bestanden tot maximaal 5 MB uploaden. De benodigde documenten dient u als aparte bestanden te uploaden.


Bevestiging

Zowel de vertrekkende huurder als de huurder die blijft ontvangen een brief met daarin de datum waarop de huurder die blijft alleen hoofdelijk aansprakelijk is voor de woning.


Ik wil eenzijdig mijn huur opzeggen: