Hennep

Hennep (wiet) kweken is verboden. Het brengt overlast en grote risico’s met zich mee. Verschillende partijen in Oost Nederland hebben de handen ineen geslagen en een convenant opgesteld. Dat betekent dat alle corporaties in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden, gemeentes, politie, het openbaar ministerie, het UWV, de netwerkbeheerders en de veiligheidsregio gezamenlijk hennepkwekerijen aanpakken in huurwoningen (incl. garages en schuren).

Illegale hennepkwekerijen zorgen voor veel overlast, verloedering en gevaarlijke situaties en dragen bij aan een criminele sfeer in wijken. Samen met onze convenantpartners worden hennepkwekerijen actief en met harde hand aangepakt. Het is van groot belang dat hennepkwekerijen opgespoord en ontmanteld worden.

Overlast
Hennepkwekers tasten het leefklimaat in onze woonwijken aan. Door de aanleg van wietplantages ontstaat ook veel schade aan de woning. Voorbeelden hiervan zijn lekkages door automatische sproei-installaties, schimmelvorming door hoge luchtvochtigheid en brand door het onveilig aftappen van de stroomvoorziening. De huurder betaalt de rekening voor het herstellen van de schade aan de woning, zodat deze weer bewoonbaar en verhuurbaar is.

Genoeg redenen om de hennepteelt stevig aan te pakken. Inwoners van Zwolle kunnen hieraan meehelpen door overlast van een hennepkwekerij of het vermoeden van het bestaan ervan te melden bij de politie: 0900-8844 (lokaal tarief) of Meld misdaad anoniem: 0800-7000 (gratis).

Gevolgen
Wanneer de politie een hennepkwekerij ontmantelt in een huurwoning, garage of schuur van SWZ, dan wordt SWZ hierover ingelicht. Vervolgens vraagt SWZ de huurder om de huurovereenkomst van de woning op te zeggen. Doet de huurder dat niet dan stapt SWZ naar de rechter om de woning te laten ontruimen en/of de huurovereenkomst te laten ontbinden.

Daarnaast wordt de huurder voor twee jaar uitgesloten bij De Woningzoeker. De inschrijving blijft wel gehandhaafd.