Vertaal deze pagina

Energielabel

Sinds 2008 hebben woningen een energielabel. Een energielabel vertelt hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. Dit houdt in dat de woning goed is geïsoleerd en weinig CO-2 uitstoot. Een woning met een G-label is het minst energiezuinig.

Veel gevraagd over Energielabel

Hoe weet ik of mijn woning nog een oud energielabel heeft of een nieuwe Energie-Index en hoe lang deze geldig is?

U vindt al deze informatie op de website www.zoekuwenergielabel.nl.

Ik zoek een woning in Zwolle, waar kan ik zien wat het energielabel is?

In de advertentie op www.dewoningzoeker.nl staat bij de woning wat het energielabel is.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Die is er alleen voor nieuwbouwwoningen, die moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan geen eisen. Wij hebben ons tot doel gesteld om in 2023 onze woningen gemiddeld op Energie-Index 1,2 (label A) te brengen. Dit betekent dat er woningen beter zijn en een deel minder. Doel is de meeste woningen minimaal op Energie-Index 1,8 (label C) te brengen.

Verandert mijn huur door de invoering van de nieuwe Energie-Index?

Nee, het wijzigen van een energielabel naar een Energie-Index heeft geen invloed op de huur.

Welke woningen krijgen een Energie-Index en welke houden het energielabel?

Alle nieuwbouwwoningen van na 1 januari 2015 krijgen een Energie-Index. Ook alle woningen waar na 1 juli 2015 isolatie-verbeteringen zijn of worden aangebracht, krijgen een Energie-Index. Voor alle andere woningen verandert er voorlopig niets. Die behouden hun energielabel met een letter. Energielabels worden vernieuwd in een Energie-Index als ze 10 jaar oud zijn.

Waar worden de Energie-Index en het energielabel voor gebruikt?

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze bepalen voor een deel het aantal huurpunten van uw woning.

Wat is er veranderd aan het energielabel?

Vanaf 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-Index. Deze ligt tussen de 4,3 en 0,6. Hoe kleiner het getal, hoe energiezuiniger de woning. Eerder werd dat uitgedrukt in een energielabel A t/m G. G is het minst zuinig en A het zuinigst. De rekenmethode voor het energielabel en die van de Energie-Index zijn niet met elkaar te vergelijken.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnenĀ 5 werkdagen