huurovereenkomst

Als u een woning, garage, parkeerplaats of berging van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Hierin staat onder andere:

  • Voor welke woning, garage, parkeerplaats of berging u de overeenkomst tekent;
  • Wat de huurprijs is;
  • Wanneer u de huur moet betalen.

In de huurovereenkomst staan ook rechten en plichten. Deze gelden voor u als huurder en voor ons als verhuurder. De algemene huurvoorwaarden vindt u bij de veelgestelde vragen.

Veel gevraagd over huurovereenkomst

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

Klik hier om dit aan ons door te geven. Stuur een bewijs mee, waarmee u de naamswijziging aantoont.

Kan een huurovereenkomst op meer dan 1 naam staan?

Een 2e persoon mag op de huurovereenkomst staan als:

  • U bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft.
  • Deze persoon medehuurder is. U kunt medehuurder worden als u 2 jaar een gemeenschappelijk huishouden voert.
  • U samen ingeschreven staat als woningzoekenden bij de Woningzoeker op het moment dat u een woning accepteert.

De vorige bewoner staat nog ingeschreven op mijn adres. Wat nu?

Dit kunt u melden bij de gemeente. De gemeente spoort de persoon op en zorgt voor uitschrijving. U kunt contact opnemen via de website van Gemeente Zwolle.

De nieuwe huurder van mijn huurwoning betaalt minder huur dan ik. Hoe kan dat?

De huurpijs van een aantal woningen wordt lager als de huur is opgezegd. Woningen moeten passend worden toegewezen. Dit betekent dat het inkomen moet passen bij de huur. Zo proberen we genoeg woningen te hebben voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Wat zijn de kosten voor het aangaan van een huurovereenkomst met SWZ?

Als u het huurcontract aan gaat, betaalt u alleen de huur van de komende maand.  Dit moet betaald zijn voordat u het huurcontract tekent.

Waar vind ik de algemene huurvoorwaarden?

Klik hier voor de algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte 2018.

Mag ik huisdieren houden?

Ja, dat mag. Zorg er wel voor dat de huisdieren geen overlast veroorzaken.

Wanneer krijg ik mijn waarborgsom terug van SWZ?

U betaalt alleen een waarborgsom als u een woning tijdelijk huurt. U krijgt de waarborgsom terug als de eindinspectie is geweest en er geen rekeningen meer open staan.

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst krijgen?

Ja, dat kan. Klik hier om dit per mail aan te vragen.