Onderverhuur

U mag een kamer verhuren in uw woning van SWZ. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: u verhuurt zelf of u verhuurt een kamer via www.hospitaverhuur.nl. Wilt u zelf verhuren? Dan moet u eerst schriftelijke toestemming hebben van SWZ. Klik hier om toestemming te vragen. Verhuur via Hospitaverhuur kan voor maximaal 1 jaar.

Veel gevraagd over Onderverhuur

Heeft onderverhuur of inwoning invloed op mijn huurtoeslag?

Dat kan. Het aantal personen en de extra inkomsten kunnen van inlvoed zijn op de hoogte van uw huurtoeslag. Controleert u dit zelf op www.belastingdienst.nl of neem contact op met de Belastingdienst via 0800 - 0543.

Mag ik via AirBNB onderverhuren?

Nee, dit is niet toegestaan. Als wij hier achter komen, starten wij een ontruimingsprocedure bij de rechter.

Wat gebeurt er als er problemen zijn met mijn onderhuurder?

Dit moet u zelf oplossen. Als de onderhuurder overlast veroorzaakt, spreken wij u daar op aan. U bent de hoofdhuurder en dus verantwoordelijk. U kunt de onderhuurder aanspreken of de onderhuur stoppen.

Kan de onderhuurder medehuurder worden?

Nee. Als de hoofdhuurder de huur opzegt, dan moet de onderhuurder de woning ook verlaten. De onderhuurder moet zelf andere woonruimte zoeken. Het is daarom verstandig dat de onderhuurder zich als woningzoekende in laat schrijven bij www.dewoningzoeker.nl.

Wat moet ik doen als ik de huur van mijn woning wil opzeggen en ik een onderhuurder heb?

Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. U informeert zelf de onderhuurder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.

Mag ik mijn huurwoning van SWZ onderverhuren?

Er zijn verschillende soorten onderverhuur:

 • Onderverhuur van uw woning en u woont er zelf helemaal niet.
  Dit mag niet en kan maken dat de huurovereenkomst wordt gestopt.

 • Tijdelijke onderverhuur omdat u  3 tot 12 maanden niet in uw woning verblijft.
  Dit wordt tijdelijke huisbewaring genoemd. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij
  - werk of studie in het buitenland
  - een langdurige reis
  - langdurige opname, verpleging of verzorging

  Voor tijdelijke huisbewaring moet u toestemming vragen aan SWZ. Vul hiervoor het aanvraagformulier tijdelijke huisbewaring in. De huisbewaarder kan nooit aanspraak maken op uw woning of vervangende woonruimte.
  Levert u een legitimatiebewijs van de tijdelijke huisbewaarder in. Afhankelijk van de reden moet u bewijs hiervan inleveren. Bijvoorbeeld een visum of tickets als het gaat om een verblijf in het buitenland.

  Bij andere redenen moet er een verklarend document worden ingeleverd.

 • Onderverhuur van een kamer.  Dit is soms mogelijk met toestemming van SWZ. Vul hiervoor het aanvraagformulier onderverhuur van een kamer in.

Let op: onderverhuur of kamerverhuur kan invloed hebben op de hoogte van uw huurtoeslag. Controleert u dit zelf op www.belastingdienst.nl of neem contact op met de Belastingdienst via 0800 - 0543.