Vertaal deze pagina

Onderverhuur

U mag een kamer verhuren in uw woning van SWZ. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: u verhuurt zelf of u verhuurt een kamer via www.hospitaverhuur.nl. Wilt u zelf verhuren? Dan moet u eerst schriftelijke toestemming hebben van SWZ. Vraag toestemming aan via het contactformulier. Verhuur via Hospitaverhuur kan voor maximaal 1 jaar.

Veel gevraagd over Onderverhuur

Wat is onderhuur of onderverhuur?

Bij onderhuur huurt u een woning of een deel van de woning van de hoofdbewoner die de woning van SWZ huurt.

Bij onderverhuur verhuurt u uw SWZ-woning of een deel daarvan aan anderen.

Er zijn verschillende soorten onder(ver)huur:

  • Onderverhuur van de hele woning en u woont er zelf niet. Dat mag niet.
  • Onderverhuur van de hele woning als u er zelf even niet bent.  Dat mag met toestemming van SWZ. U moet een reden aangeven waarom u zelf niet in de woning bent. Dit mag voor maximaal 1 jaar. Wij noemen dit tijdelijke huisbewaring. U vraagt dit aan via aanvraagformulier tijdelijkehuisbewaring.
  • Onderverhuur van een kamer door u zelf. U heeft toestemming nodig van SWZ. Toestemming vraagt u aan via contactformulier.
  • Onderverhuur van een kamer via Hospitaverhuur. U heeft hiervoor geen toestemming nodig van SWZ. Kijk op www.hospitaverhuur.nl voor meer informatie.

Heeft onderverhuur of inwoning invloed op mijn huurtoeslag?

Dat kan. Het aantal personen en de extra inkomsten kunnen van inlvoed zijn op de hoogte van uw huurtoeslag. Controleert u dit zelf op www.belastingdienst.nl of neem contact op met de Belastingdienst via 0800 - 0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Ik heb problemen met mijn onderhuurder. Wat nu?

Dit moet u zelf oplossen. Als de onderhuurder overlast veroorzaakt, spreken wij u daar op aan. U bent de hoofdhuurder en dus verantwoordelijk. U kunt de onderhuurder erop aanspreken of de onderhuur beëindigen.

Kan de onderhuurder medehuurder worden?

Nee. Als de hoofdhuurder de huur opzegt, dan moet de onderhuurder de woning ook verlaten. De onderhuurder moet zelf andere woonruimte zoeken. Het is daarom verstandig dat de onderhuurder zich als woningzoekende in laat schrijven bij www.dewoningzoeker.nl.

Wat gebeurt er als ik zonder toestemming van SWZ onderverhuur?

Onderverhuur zonder toestemming kan maken dat wij u de huur opzeggen. Daarnaast krijgt u een boete.

Ik heb een onderhuurder en wil de huur van mijn woning opzeggen. Wat nu?

Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van 1 maand. U informeert zelf de onderhuurder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.

Mag ik een kamer verhuren in mijn huurwoning van SWZ?

Ja, dat mag. Dit kan op 2 manieren:

  • U verhuurt de kamer zelf. U heeft toestemming van SWZ nodig. Gebruik hiervoor het contactformulier of kijk op de de contactpagina. Noem hierin de naam en geboortedatum van de onderhuurder, de onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst.
  • U verhuurt een kamer via Hospitaverhuur. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig van SWZ. Dit kan voor maximaal een jaar. Kijk voor de voorwaarden en contactmogelijkheden op www.hospitaverhuur.nl.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen