Vertaal deze pagina

Onderverhuur

U mag een kamer verhuren in uw woning van SWZ. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: u verhuurt zelf of u verhuurt een kamer via www.hospitaverhuur.nl. Wilt u zelf verhuren? Dan moet u voorafgaand schriftelijke toestemming hebben van SWZ. Hospitaverhuur verzorgt voor huurders van SWZ de tijdelijke kamerverhuur voor maximaal 1 jaar.

Veel gevraagd over Onderverhuur

Kan een tijdelijke onderhuurder huurtoeslag ontvangen?

Nee. U moet het wel melden bij de Belastingdienst. Tijdelijke onderhuur kan invloed hebben op de huurtoeslag van de hoofdhuurder.

Is de onderhuurder tijdelijk huurder van de woning?

Nee, de onderhuurder wordt nooit huurder. Wij passen de huurovereenkomst niet aan, u blijft de huurder. U blijft dus ook verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. U blijft ook de huur aan ons betalen.

Mag ik tussentijds een andere onderhuurder voorstellen?

Ja. De periode van onderverhuur is vooraf met u afgesproken. Wil de eerste onderhuurder eerder weg? Dan mag u voor de rest van de periode een andere onderhuurder voorstellen. U heeft hiervoor onze toestemming nodig.

Heeft onderverhuur invloed op mijn huurtoeslag?

Dat kan. Hoe het precies zit, hoort u van de Belastingdienst. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst via 0800 - 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Wie zoekt een tijdelijke huurder voor mijn woning?

Dat doet u zelf. U blijft verantwoordelijk voor de woning en de huurbetaling. Kies uw tijdelijke onderhuurder dus zorgvuldig. Kijk voor meer informatie op www.swz.nl.

Wanneer eindigt de tijdelijke onderverhuur?

De tijdelijke onderverhuur eindigt altijd aan het einde van de afgesproken periode. Laat het ons schriftelijk weten als u weer in uw woning terug bent. Dit kan per e-mail verhuur@swz.nl of per brief.

Ik wil de periode voor onderhuur graag verlengen, kan dat?

Ja. Dit kan alleen als de periode die u al onderverhuurd heeft korter dan een jaar is. U kunt dit aanvragen via .

Hoe vraag ik tijdelijke onderverhuur aan?

U kunt dit digitaal doen via het aanvraagformulier tijdelijkehuisbewaring. Zorg ervoor dat dit formulier en de bijlagen een maand voor de start van de onderverhuur bij ons binnen zijn.

Wat is huisbewaring?

Dit betekent dat iemand tijdelijk in uw woning woont. Het heet ook wel onderverhuur. Dit mag voor maximaal een jaar. U heeft hiervoor toestemming van ons nodig. U kunt dit aanvragen via aanvraagformulier tijdelijkehuisbewaring.

Wat gebeurt er als er problemen zijn met de onderhuurder?

Dit moet u zelf oplossen. Als de onderhuurder overlast veroorzaakt, spreken wij u daar op aan. U bent de hoofdhuurder en dus verantwoordelijk. U kunt de onderhuurder erop aanspreken of de onderhuur beëindigen.

Kan de onderhuurder medehuurder worden?

Nee. Als de hoofdhuurder de huur opzegt, dan moet de onderhuurder de woning ook verlaten. De onderhuurder moet zelf andere woonruimte zoeken. Het is daarom verstandig dat de onderhuurder zich als woningzoekende in laat schrijven bij www.dewoningzoeker.nl.

Moet ik me inschrijven op het adres waar ik tijdelijk onderhuur?

Ja. Let op! De inwoning kan van invloed zijn op de huurtoeslag. Dit kunt u zelf bekijken op www.belastingdienst.nl.

Wanneer mag ik mijn woning tijdelijk onderverhuren?

Dat mag als u een aantoonbare reden heeft. Denk aan studie, werk of familieomstandigheden. De onderverhuur mag maximaal 1 jaar duren. Er mag geen huurschuld of overlast zijn. U blijft verantwoordelijk voor de huurbetaling en de woning. De onderhuurder kan geen aanspraak maken op het hoofdhuurderschap.

Wat doet u als ik illegaal onderverhuur?

Onderverhuur zonder toestemming van ons kan maken dat wij uw huurovereenkomst ontbinden. Daarnaast krijgt u een boete. Dat onderverhuur verboden is, kunt u lezen in artikel 6.5 van onze .

Welke huur mag ik vragen als ik mijn woning tijdelijk verhuur aan iemand anders?

U mag absoluut geen winst maken op onderverhuur. De huur mag dus nooit hoger zijn dan wat wij bij u in rekening brengen. De huurprijs moet dus redelijk zijn.

Wat moet ik doen als ik de huur van mijn woning eerder wil opzeggen dan de afgesproken periode voor onderverhuur?

Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van 1 maand. U informeert zelf de onderhuurder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

U kunt tijdelijk iemand in uw woning laten wonen als u zelf langere tijd weg bent. Dit noemen we tijdelijke huisbewaring. U moet dit wel aanvragen via aanvraagformulier tijdelijkehuisbewaring.

Wat is onderverhuur?

Dit is het doorverhuren van uw woning aan anderen. Dit mag alleen voor een bepaalde periode van maximaal een jaar. Hiervoor moet u toestemming aan ons vragen via aanvraagformulier tijdelijkehuisbewaring. Als u geen toestemming heeft en de periode langer dan een jaar is, dan kan het zijn dat wij u de huur opzeggen.

Mag ik een kamer verhuren in mijn huurwoning van SWZ?

Ja dat mag. U hebt twee mogelijkheden: U verhuurt zelf Dit mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van SWZ. U moet dan een verzoek indienen onder vermelding van naam van de onderhuurder, geboortedatum, de onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. Kijk op de contactpagina voor de contactmogelijkheden.

U verhuurt via Hospitaverhuur U kunt ook een kamer verhuren via Hospitaverhuur.nl, voor maximaal 12 jaar. U moet hiervoor toestemming vragen bij SWZ. Zie voor alle voorwaarden www.hospitaverhuur.nl.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen