Vertaal deze pagina

Klachtenadviescommissie

Bent u niet tevreden over hoe uw klacht is afgehandeld door SWZ of met de oplossing die is voorgesteld? Dan kunt u met uw klacht naar de klachtenadviescommissie. Vul het online formulier Klachtenadviescommissie in of stuur uw klacht per brief of per e-mail naar Secretariaat Klachtenadviescommissie, Oranjestraat 10, 7451 CC Holten,  info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl. Het secretariaat wordt gevoerd door Secretary Solutions.

Veel gevraagd over Klachtenadviescommissie

Kunnen ook klachten over de woonruimteverdeling worden ingediend bij de Klachtenadviescommissie?

Ja, dat kan. Maar pas nadat u uw klacht heeft ingediend bij een van de aangesloten woningcorporaties. Is uw klacht niet naar uw tevredenheid opgelost? Dan kunt u de stuurgroep woonruimteverdeling vragen uw klacht te bekijken. De corporatie bij wie u uw klacht heeft neergelegd, stuurt uw klacht naar hen door. Als u dan nog niet tevreden bent, dan kunt u terecht bij de Klachtenadviescommissie.

Wat is de Klachtenadviescommissie?

De Klachtenadviescommissie is een onafhankelijke commissie, die klachten behandelt van (mede)huurders, ex-huurders, toekomstige huurders en woningzoekenden die van mening zijn dat zij niet goed geholpen zijn door een woningcorporatie. De Klachtenadviescommissie brengt onafhankelijke adviezen uit aan het bestuur van de corporaties over de ingediende klachten.

Hoe zijn de werkwijze en bevoegdheden van de Klachtenadviescommissie vastgelegd?

De werkwijze en bevoegdheden van de Klachtenadviescommissie zijn vastgelegd in een reglement dat door de directies van de corporaties is goedgekeurd. Ook hebben de huurdervertegenwoordigers van de corporaties hun instemming verleend of een positief advies over dit reglement uitgebracht.

Ik heb een klacht ingediend bij de Klachtenadviescommissie. Hoe gaat het nu verder?

De klachtenadviescommissie neemt uw klacht in behandeling. Zij passen als het nodig is hoor en wederhoor toe. Binnen 2 weken na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan de directie van SWZ. Binnen 5 werkdagen neemt de directie een beslissing. In de regel wordt het advies van de commissie door de directie overgenomen. Tenzij er een zwaarwegende reden is om ervan af te wijken. U krijgt binnen een week na dat besluit een brief van ons.

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening. Hoe dien ik mijn klacht in?

U kunt ons bellen, dan spreken wij de klacht met u door. We kijken dan of we er samen uit kunnen komen. Direct melden? Dit kunt u doen via de website formulier klacht indienen of via een van de andere contactmogelijkheden . Een brief sturen kan ook.   
Komt u er niet uit met SWZ, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtenadviescommissie.

Wat is de samenstelling van de Klachtenadviescommissie?

De klachtenadviescommissie bestaat uit zes onafhankelijke leden. De commissie wordt ondersteund door het externe secretariaat. Dat doet het secretariaat in nauwe afstemming met (vice)voorzitter van de commissie en de ambtelijk secretarissen van de corporaties. Het secretariaat van de klachtenadviescommissie wordt gevoerd door Secretary Solutions uit Holten.

Welke klachten neemt de Klachtenadviescommissie niet in behandeling?

Klachten die bij andere organisaties in behandeling zijn en klachten over de huurprijs worden niet in behandeling genomen door de klachtenadviescommissie. Ook klachten over het beleid van de organisatie worden niet in behandeling genomen. Meer kunt u lezen in het reglement van de Klachtenadviescommissie.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnenĀ 5 werkdagen