Vertaal deze pagina

Leefbaarheid

Wij vinden het belangrijk dat u met plezier woont in uw wijk en dat u zich betrokken voelt bij wat er in uw wijk gebeurt. Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? Wij ondersteunen initiatieven van bewoners die passen bij onze doelen. Kunnen wij u helpen om uw initiatief mogelijk te maken? Gebruik dan het formulier Buurtidee! En meld uw idee bij ons aan! We gaan hierover graag met u in gesprek.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Mag ik mijn tuin gebruiken voor het opslaan van goederen of het stallen van motoren, caravans of boten?

Nee, daar is uw tuin niet voor bedoeld.

Ik ben mijn milieu- of afvalpas kwijt. Hoe kom ik aan een nieuwe pas?

U kunt bij ROVA Zwolle een nieuwe pas aanvragen. Mogelijk zijn daar kosten aan verbonden. Op www.rova.nl vindt u meer informatie.

Kan ik een sponsorverzoek bij jullie doen?

Nee, wij mogen door de nieuwe Woningwet niet meer sponsoren. We mogen wel bijdragen aan leefbaarheid. Soms doen we dit door initiatieven toe te staan. Of wij ondersteunen met geld, materialen of personele inzet. Bewonersverenigingen kunnen https://www.woonkoepel-zwolle.nl/ vragen om bij te dragen aan (jubileum)feestjes. Wilt u meer informatie? Stuur ons een mail info@swz.nl of bel ons via 038 - 4680123.

Waar moet een idee leefbaarheid aan voldoen?

Uw idee moet wel aan een aantal eisen voldoen. Deze hebben we voor u op een rijtje gezet: - Het initiatief draagt duurzaam bij aan de leefbaarheid in de eigen buurt. - De regie op de uitvoering van het initiatief/het eigenaarschap ligt bij de huurders. - De ondersteuning van SWZ is slechts van korte duur/tijdelijke aard. - Het initiatief kan niet zonder ondersteuning worden uitgevoerd. - SWZ is in staat het initiatief te ondersteunen. - Het initiatief past binnen de kaders van de Woningwet en het BTIV.

Wat is het spreekuur van de sociaal beheerder?

Er wordt op afspraak of met spreekuren gewerkt. In dit overzicht de contactpagina ziet u hoe het in uw wijk geregeld is.

Er zit graffiti op mijn huis of in de buurt van mijn huis. Wat nu?

Wanneer u de situatie aan ons doorgegeven hebt, sturen wij een medewerker langs om de graffiti te bekijken. Als het nodig is, fotograferen we de graffiti en doen we aangifte. Hierna laten we de graffiti zo snel mogelijk verwijderen. Kijk op de contactpagina voor de contactmogelijkheden.

 

Als ik ideeën heb om de leefbaarheid van mijn wijk te verbeteren. Wat kan ik dan doen?

Heeft u een goed idee? Dan horen wij dat graag van u. U kunt uw idee op aan ons doorgeven via het formulier Buurtidee! of neem contact op met de sociaal beheerder in uw wijk. Kijk op de contactpagina voor de contactgegevens.

Ik ben 40 (of 50/60) jaar huurder van SWZ. Doet SWZ hier iets aan?

Bij 40 jaar huren ontvangt de huurder een bos bloemen. Bij 50/60 jaar huren brengt de directeur een boeket bloemen met een VVV-bon.

Wat is leefbaarheid?

Een ‘thuis’ maken mensen zelf, dat kunnen wij als verhuurder niet doen. Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij streven ernaar dat alle klanten maximaal ervaren dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Onder de noemer ‘leefbaarheid’ maken wij ons hier hard voor. Maar wat is dat nou eigenlijk, leefbaarheid? Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo plezierig mogelijk moet zijn. Samen met u als bewoners zijn we hier verantwoordelijk voor.

Wat doet SWZ met een ingediend idee?

Wellicht kunnen wij u helpen om uw buurtinitiatief mogelijk te maken. Wij ondersteunen initiatieven van bewoners die passen bij de doelen van een woningbouwcorporatie. Als u een idee bij ons aanmeldt, dan bekijken we dat. Bijvoorbeeld, soms vraagt een wijk om een lantaarnpaal bij het achterpad om de veiligheid te vergroten. De medewerkers van de afdeling sociaal beheer. We kijken dan of dit de juiste aanpak is om het probleem op te lossen. Misschien moet de groenvoorziening gesnoeid worden voor meer zicht. Of kunnen we paaltjes plaatsen waardoor een achterpad niet meer bereikbaar is per auto. Zo zijn er tal van mogelijkheden. Wij denken graag met u mee en u hoort van ons of wij uw samen met u het idee gaan uitvoeren.

Waar kan SWZ bijvoorbeeld aan bijdragen als het gaat om leefbaarheid?

SWZ kan aan de hand van de richtlijnen bijvoorbeeld bijdragen aan een schoonmaakactie, buurt(moes)tuin, ontmoetingsbankje, minibibliotheek, bloembakken, of kunst. Aan de hand van deze richtlijnen ondersteunt SWZ in beginsel géén feestjes, zoals bijvoorbeeld een buurtbarbecue. Bewonersverenigingen kunnen De Woonkoepel vragen om bij te dragen aan (jubileum)feestjes. Kijk voor meer informatie op https://www.woonkoepel-zwolle.nl/.

Mag ik barbecuen op het balkon?

Ja, maar wij raden dat af in verband met brandgevaar en overlast door rook. Wilt u toch barbecuen? Gebruik dan liever een elektrische barbecue. Als u uw buren op de hoogte stelt, voorkomt u ergernissen.

Ik maak mij zorgen over de buren, hun woning is ernstig vervuild. Wat kan ik doen?

Wij horen dit graag van u. U kunt contact opnemen met de sociaal beheerder in uw wijk. Kijk op de contactpagina voor de contactgegevens van uw sociaal beheerder.

Werken aan leefbaarheid. Hoe doet SWZ dat?

Als het om de leefbaarheid in een wijk gaat, gaan we graag met de bewoners van die wijk het gesprek aan. Samen overleggen we wat er nodig is. En zijn we ervoor verantwoordelijk dat de leefbaarheid in de wijk verbetert. Ook ondersteunen en stimuleren we initiatieven van bewoners voor hun straat, buurt of wijk.

In mijn woongebouw hangen camera's. Er is iets voorgevallen, daarom wil ik de beelden opvragen bij jullie. Kan dat?

Wij mogen de beelden niet vrijgeven in verband met de privacy. Doet u aangifte bij de politie? Dan kunt u daar melden dat er mogelijk camerabeelden zijn van het incident. De politie vraagt de beelden dan bij ons op.

Ik heb geen container bij mijn woning. Bij wie meld ik dat?

Containers krijgt u niet van ons, maar van de Rova. Neemt u contact met hen op via 038 - 4273777.

Kan ik een springkussen lenen bij jullie?

Wij verhuren geen springkussens meer. Bij uw wijkvereniging of in uw buurt kunt u informeren of daar een springkussen te leen is.

Ik heb het vermoeden dat mijn buurvrouw/buurman overleden is. Wat kan ik doen?

Neemt u zo snel mogelijk contact met ons op. Kijk op de contactpagina voor de contactmogelijkheden.

 

Wat moet ik doen bij vervuiling op straat (grof vuil)?

Als er grof vuil op straat ligt kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 - 038. Weet u wie het heeft neergelegd, dan kunt u ook deze persoon zelf aanspreken.

Hoe worden leefbaarheidsinitatieven beoordeeld?

SWZ beoordeelt de aanvragen individueel. Er zijn initiatieven die wij ondersteunen door ze eenvoudig weg “toe te staan”. Andere initiatieven ondersteunen we (al dan niet in combinatie) met geld, materialen, of personele inzet.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen