Vertaal deze pagina

Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Zwolle: www.zwolle.nl

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in mijn woning?

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente Zwolle. Op de website van de gemeente Zwolle en het sociaal wijkteam Zwolle, vindt u de verschillende mogelijkheden op gebied van hulpmiddelen en wonen. Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente Zwolle. Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl

Kost een Wmo-aanpassing ook geld?

Aanpassingen kosten geld en worden deels of volledig betaald uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het kan dus ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnenĀ 5 werkdagen