Asbest

Als asbest een gevaar voor uw gezondheid is, laten we dit gelijk weghalen. Nederland heeft strenge regels opgesteld rondom asbest. Vanaf 1994 is het verboden om asbest te gebruiken bij het bouwen van nieuwe woningen.

Veel gevraagd over Asbest

Waar houden jullie rekening mee als asbest gesaneerd wordt?

Veiligheid staat voorop, voor u en uw buren, onze werknemers en de aannemer. We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Dit hangt af van het soort asbest. Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Het is niet gevaarlijk als het onbeschadigd is en het niet wordt bewerkt. Niet-hechtgebonden asbest vraagt soms wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal is afgeschermd of niet. Ook is het belangrijk of het asbest op een plek zit waar mensen komen.

Wat doet SWZ tegen asbest?

Wij controleren woningen steekproefsgewijs op asbest en asbesthoudend materiaal. We controleren het hele huis. Door deze controles kunnen wij de risico’s voor u zo klein mogelijk houden.

Als we tijdens de controle asbest vinden, halen we het weg. Als het gaat om onbeschadigd asbest dat hechtgebonden is, kan het beter blijven zitten. Bijvoorbeeld een plaat achter de cv-ketel. Dit levert geen gevaar op voor uw gezondheid. Soms kunnen we niet bij het asbest komen. Dan schermen we het af, zodat het geen gevaar oplevert.

Wat staat er in jullie asbestbeleid?

Daar staat in dat we ons bezig houden met : 1. Inventariseren en risicobepaling van asbest in de woning 2. Registratie waar asbest aanwezig is 3. Asbestsanering 4. Scholing en voorlichting

Waar vind ik meer informatie over asbest in woningen?

Meer informatie vindt u op en www.milieucentraal.nl.

Wat doen jullie als er in mijn woning een risico voor asbest bestaat?

Als asbest een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het verwijderen en afvoeren. Is uw woning na 1994 gebouwd? Dan is er tijdens de bouw geen asbest gebruikt.

Moet ik het bij jullie melden als ik asbest in mijn woning zie?

Ja, wij horen dit graag van u. Ga er niet zelf mee bezig! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of zoiets. Zo voorkomt u dat asbestvezels zich verspreiden. Klik hier om dit aan ons door te geven.

Wat is hechtgebonden asbest?

In hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten vast in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel erg klein. Voorbeelden van hechtgebonden asbest: kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten dak, asbestcement leidingen, rioleringen, ventilatiekanalen, vinyltegels. Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen die gebouwd zijn voor 1994.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Dit is asbest dat makkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen vezels vrijkomen. Voorbeelden zijn: spuitasbest op leidingen/plafonds/staalconstructies, brandwerende plaat, vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980.

Ik wil verbouwen, maar er moet eerst asbest verwijderd worden. Wat moet ik doen?

Klik hier om dit aan ons door te geven. Een van onze technisch beheerders bekijkt wat er moet gebeuren. U mag het asbest NIET zelf verwijderen!

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Bewerk asbest nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of zoiets. Verwijder asbest niet zelf. Dat geldt ook voor vloerzeil en golfplaten. Gaat u klussen op een plek waar asbest zit? Vraag ons altijd eerst advies. Ook als u asbest wilt laten verwijderen. Klik hier om dit per mail te doen.

Waar kan in mijn woning kan asbest zitten?

Is de woning voor 1994 gebouwd, dan kan asbest overal in de woning zitten.

Is asbest gevaarlijk?

Zolang u er niet in boort of zaagt, en zolang het niet scheurt of breekt, is asbest niet gevaarlijk. Als u dat wel doet, kunnen er vezels vrijkomen die gevaarlijk zijn als u ze inademt. Als u het asbesthoudende materiaal met rust laat, is er dus niets aan de hand.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die zijn opgebouwd uit hele kleine, naaldachtige vezels. Asbest is vroeger vaak gebruikt omdat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Met het blote oog is asbesthoudend materiaal niet 100% zeker te herkennen. Veel voorkomende plekken zijn: kruipluiken, schotjes achter de cv of in de meterkast, schachten of kanalen en (oud) vloerzeil, bloembakken, balkonschermen, zelf gebouwde schuurtjes. Meer informatie vindt u op www.milieucentraal.nl. Weghalen van asbesthoudend materiaal mag u niet zelf doen.

Wat moet ik doen als asbest is beschadigd?

Klik hier om dit direct aan ons door te geven.