Vertaal deze pagina

Asbest

Als asbest een gevaar voor uw gezondheid is, laten we dit gelijk weghalen. Nederland heeft strenge regels opgesteld rondom asbest. Vanaf 1994 is het verboden om asbest te gebruiken bij het bouwen van nieuwe woningen.

Veel gevraagd over Asbest

Kan asbest mijn gezondheid schaden?

Risico’s voor de gezondheid treden alleen op wanneer losse vezels asbest ingeademd kunnen worden. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig met asbest in woningen om te gaan. Boor, schuur of zaag daarom niet in asbesthoudend materiaal! Let op: met name asbesthoudende vloerzeil is een veelgebruikt product. We vragen u daar extra op te letten. Asbesthoudende vloerbedekking kunt u het beste gewoon laten liggen. Mocht u het versleten of beschadigd zijn of wilt u zelf een nieuwe vloer leggen, neemt u dan contact op met SWZ. Kijk op de contactpagina voor de contactmogelijkheden.

 

Wanneer gaan jullie over tot sanering van asbest?

Als er een andere huurder in de woning komt, bij planmatig onderhoud of bij een gevaarlijke situatie.

Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Of we asbest verwijderen, hangt af van het soort asbest. Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal is niet gevaarlijk als het onbeschadigd is en het niet wordt bewerkt. Niet-hechtgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal is afgeschermd of niet. Ook is het belangrijk of het asbest op een plek zit waar mensen komen.

Waar vind ik meer informatie over asbest in woningen?

U vindt meer informatie over asbest op de website .

Wat moet ik doen als asbest is beschadigd?

Neem direct contact met ons op de contactpagina. Wij kunnen u verder helpen. Als asbest beschadigd is, kunnen er asbestvezels loslaten. Deze vezels kunnen worden ingeademd. U mag daarom niet in asbest zagen, boren of breken. Als er lang veel asbestvezels worden ingeademd, kan dit schadelijk zijn voor uw gezondheid.

Op welke manieren kan asbest verwerkt zijn?

Asbest kan op 2 manieren zijn verwerkt: hechtgebonden en niet-hechtgebonden.

Moet ik het bij jullie melden als ik asbest in mijn woning zie?

Ja, wij stellen het op prijs als u het ons laat weten. Bewerk asbest nooit. Dus niet hakken, breken, zagen, boren of andere (mechanische) bewerkingen doen. Zo voorkomt u dat asbestvezels zich verspreiden.

Ik wil verbouwen maar er moet eerst asbest verwijderd worden. Wat moet ik doen?

Als u gaat verbouwen kan het nodig zijn dat het asbest verwijderd moet worden. Asbest moet veilig verwijderd worden zonder dat de ongezonde losse vezels in de lucht komen. Het afval moet daarna ook veilig vervoerd en verwerkt worden. De gemeente heeft hier regels voor. Voor veel asbest geldt dat u een vergunning nodig heeft en het asbest door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf moet laten verwijderen. Vraag bij de gemeente om meer informatie .

Wat doet SWZ tegen asbest?

Wij controleren woningen steekproefsgewijs op asbest (houdend materiaal). Dat wil zeggen dat wij ongeveer 10% van al onze woningen controleren. Wat we dan doen, is het hele huis doorlopen om te onderzoeken of er inderdaad asbesthoudend materiaal in de woning zit. Door deze controles kunnen wij de risico’s voor u als bewoner zo klein mogelijk houden. Als we tijdens de controles asbest vinden, of bij groot onderhoud of een huuropzegging, halen we het asbest (als het kan) weg. Soms kan het beter blijven zitten, bijvoorbeeld als het gaat om onbeschadigd asbest dat hechtgebonden is (zodat het minder snel vezels afgeeft als het breekt/scheurt), zoals een plaat achter de cv-ketel. Dit levert geen gevaar op voor uw gezondheid. Het kan ook voorkomen dat het onmogelijk is om asbest van een bepaalde plek weg te halen, omdat we er niet bij kunnen. In dat geval nemen we uiteraard wel een aantal maatregelen voor uw veiligheid: we laten u weten waar de asbest zit en schermen het af.

Wat staat er in jullie asbestbeleid?

Daar staat in dat we ons bezig houden met : 1. Inventariseren en risicobepaling van asbest in de woning. 2. Registratie waar bekend is dat asbest aanwezig is. 3. Asbestsanering 4. Scholing en voorlichting

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Bewerk asbest nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerkingen doen. Verwijder het asbest niet zelf. Dat geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Gaat u klussen op een plek waar asbest zit? Vraag ons altijd eerst advies. Ook als u asbest wilt laten verwijderen.

Wat doen jullie als er in mijn woning een risico voor asbest bestaat?

Als asbest een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het verwijderen en afvoeren. Is uw woning na 1994 gebouwd? Dan is er tijdens de bouw geen asbest gebruikt.

Waar in mijn woning kan asbest zitten?

In woningen gebouwd voor 1994 kan in de gehele woning asbest zitten. Kijkt u bij de vragen over hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest voor voorbeelden.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is in het verleden vaak gebruikt om zijn bruikbare eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop.

Wat is hechtgebonden asbest?

In hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten vast in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel erg klein. Voorbeelden van hechtgebonden asbest: kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten dak, asbestcement leidingen, rioleringen, ventilatiekanalen, vinyltegels in hallen van woningen. Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen van voor 1994.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Dit is asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking of trillingen. Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest: spuitasbest op leidingen, plafonds en staalconstructies, brandwerende plaat, vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980.

Is asbest gevaarlijk?

Zolang u er niet in boort of zaagt, en zolang het niet scheurt of breekt, is asbest niet gevaarlijk. Als u dat wel doet, kunnen er vezels vrijkomen die gevaarlijk zijn als u ze inademt. Zolang u het asbesthoudende materiaal met rust laat, is er dus niets aan de hand.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Met het blote oog is asbesthoudend materiaal niet met 100% zekerheid te herkennen. Veel voorkomende plekken zijn: in huis (kruipluiken, schotjes achter de cv of in de meterkast, schachten of kanalen en (oud) vloerzeil) of buiten (bijvoorbeeld bloembakken, balkonschermen, zelf gebouwde schuurtjes). Weghalen van asbesthoudend materiaal moet door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Wilt u meer weten over asbesthoudend materiaal en waar het zich kan bevinden? Op www.milieucentraal.nl vindt u handige informatie.

Waar werd asbest voor gebruikt?

Het is gebruikt voor allerlei doeleinden, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Voorbeelden van asbesthoudende producten zijn: • Isolatieplaten bij kachels • Golfplaten op schuren • Sommige plantenbakken en vensterbanken • Beschermingslagen voor plafonds • Ondergrondse gas- en waterleidingbuizen • Onderlagen van bepaalde soorten vloerzeil.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen