Politiekeurmerk

Een woning met een Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een woning die voldoende is beveiligd. Bij woningen met dit keurmerk zijn inbraakvertragers aangebracht, zoals extra zware sloten. Woningen met dit keurmerk hebben 50% minder kans op inbraak.

Veel gevraagd over Politiekeurmerk

Wat doet SWZ om de veiligheid van mijn woning te waarborgen?

We werken zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van het politiekeurmerk. Nieuwe woningen bouwen we volgens de laatste veiligheidsvoorschriften. Bij een reparatieverzoek leveren we minimaal dezelfde kwaliteit als aanwezig.

Kan ik een Certificaat Beveiligde Woning krijgen?

Dit vraagt u zelf aan bij een erkend PKVW-bedrijf. Zij kijken of de woning voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). SWZ zorgt bij nieuwbouw en renovatie dat de woning voldoet aan de eisen van het PKVW. Meer informatie kunt u vinden op www.politiekeurmerk.nl.

Verlengt SWZ het Certificaat Beveiligde Woning?

Nee. Meer informatie over het verlengen van het Certificaat Beveiligde Woning vindt u op www.politiekeurmerk.nl

Het Certificaat Beveiligde Woning is verlopen. Wat kan ik doen?

Vraagt u zelf een nieuw certificaat aan bij een erkend bedrijf. Meer informatie vindt u op www.politiekeurmerk.nl

Wat is het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)?

Dit keurmerk geeft aan dat de woning voldoet aan allerlei veligheidseisen. Dit helpt woninginbraak, overlast, vandalisme en criminaliteit op straat te voorkomen. Het keurmerk stelt eisen aan de woonomgeving, het woongebouw, de woning zelf en de voorzieningen. Een voorbeeld van een voorziening is de verlichting en beplanting in de wijk.