Vertaal deze pagina

Sloop en herhuisvesting

Wij bouwen op diverse plaatsen nieuwe woningen. Hierbij slopen we soms ook woningen. Vaak omdat de technische staat van de woningen niet goed genoeg is. Of omdat de woningen niet meer passen bij de wensen en eisen van deze tijd.

Als wij woningen slopen, informeren we bewoners minimaal één jaar van te voren. We begrijpen dat de sloop van een woning zeer ingrijpend is. We gaan daarom altijd bij bewoners thuis langs voor een gesprek over de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Ook regelen we rechten en plichten in een Sociaal Plan.

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Als ik vóór de uiterste verhuisdatum geen andere woning gevonden heb, hoe gaat het dan?

U krijgt ruim de tijd om een andere woning te vinden. Ook krijgt u extra inschrijfduur, waardoor u meer kans maakt op woningen. Wij raden u daarom aan zelf op tijd te reageren op woningen. Hierdoor heeft u meer kans op een woning die bij u past. Komt de sloopdatum dichterbij, dan moet u ook reageren op woningen die u misschien wat minder aantrekkelijk vindt. U krijgt van ons geen woning aangeboden.

Ik heb nog geen intakegesprek over de verhuizing gehad en ik heb zelf al een woning gevonden. Heb ik wel recht op de verhuiskostenvergoeding?

Ja, als u aan de voorwaarden voldoet.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe kom ik in aanmerking voor een andere woning?

Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u extra inschrijfduur waarmee u kunt reageren op woningen via De Woningzoeker. Ruim voor de sloop hoort u precies hoe dat werkt.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik nu voorrang op alle woningen?

Nee. U krijgt wel extra inschrijfduur, waardoor uw kans op een vergelijkbare woning zo groot is dat u zeker voor de sloop van uw woning een andere woning heeft gevonden. U moet wel zelf reageren op woningen via www.dewoningzoeker.nl.

Helpen jullie mij met verhuizen als mijn woning wordt gesloopt?

Nee. U moet uw verhuizing zelf regelen.

Ik heb recht op verhuiskostenvergoeding, wanneer ontvang ik deze vergoeding?

Het eerste deel, ongeveer 70% van het bedrag, ontvangt u binnen 10 dagen na opzegging van de huur van uw oude woning. De rest krijgt u na de eindinspectie.

Wat betekent amovatie?

Dat betekent dat wij uw woning gaan slopen en dat u daarom recht heeft op een andere woning. Als dit bij u het geval is, dan wordt u uitgebreid geïnformeerd over de precieze gang van zaken.

Wat is een Sociaal Plan?

In een Sociaal Plan staat alle informatie die van belang is als uw woning wordt gesloopt. U krijgt het Sociaal Plan ongeveer een jaar van tevoren opgestuurd.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik een vergoeding als ik moet verhuizen?

Ja, als u aan de voorwaarden voldoet. Deze vergoeding is wettelijk vastgelegd door de overheid. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld. Hoe dit geregeld is bij SWZ, staat beschreven in het Sociaal Plan.

 

Ik woon in Zwolle en mijn woning wordt gesloopt. Geldt de voorrang voor een andere woning ook voor Kampen of IJsselmuiden?

Nee, uw voorrang geldt alleen in Zwolle. U kunt natuurlijk wel met uw eigen inschrijving reageren op woningen buiten Zwolle.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Wij informeren u ongeveer een jaar voor de sloop. U krijgt uitgebreide informatie over alles wat hiermee te maken heeft. Ook krijgt u een vast contactpersoon bij SWZ die al uw vragen kan beantwoorden.

Betalen jullie mijn verhuizing? Ik moet toch verplicht verhuizen?

Nee, u ontvangt een verhuiskostenvergoeding van ons. De verhuiskostenvergoeding is een tegemoetkoming in de kosten, maar geen schadeloosstelling.

Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

Als uw woning wordt gesloopt of als u tijdens een renovatie niet in uw woning kunt blijven wonen.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen