Vertaal deze pagina

Woningverbetering

Heeft u wensen om uw woning te verbeteren? Bijvoorbeeld dubbel glas, centrale verwarming, isolatie of een nieuwe keuken? Sommige zaken verbeteren wij planmatig, andere kunt u bij ons aanvragen. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.

Veel gevraagd over Woningverbetering

Wat zijn de afschrijvingstermijnen van keuken, toilet en badkamer?

Klik hier voor een overzicht van de afschrijvingstermijnen per onderdeel.

Wilt u vervanging, voordat de helft van afschrijvingstermijn voorbij is, dan betaalt u 100% van de kosten. In alle andere gevallen betaalt u een vergoeding voor de jaren waarover het onderdeel nog niet is afgeschreven.

Het kan dat u bijvoorbeeld alleen het keukenblok wilt laten vervangen, maar niet de tegels. De kosten zijn dan lager. Klik hier om rekenvoorbeelden te bekijken.

Wat zijn de spelregels van Onderhoud op verzoek?

 1. Verwijder zelf dingen die u aanbracht hebt
  De aannemer moet de werkzaamheden goed en veilig kunnen uitvoeren. Het is daarom soms noodzakelijk dat u zelf aangebrachte voorzieningen moet verwijderen. Denk daarbij aan schrootjes aan wand of plafond, aftimmeringen, kastjes e.d. Tijdens een bezoek aan uw woning maakt de aannemer hierover met u afspraken.

 2. Aansluiten apparatuur voor eigen rekening
  Het kan zijn dat u uw vaatwasser, wasmachine of ander apparatuur niet op de juiste wijze hebt aangesloten (bijvoorbeeld op een aparte elektragroep). De aannemer kan ervoor zorgen dat uw apparaten op de juiste wijze worden aangesloten. De hiermee gemoeide kosten komen echter wel voor uw eigen rekening. Indien u hier geen gebruik van maakt kunt u uw apparaten, op eigen risico, na vervanging zelf weer plaatsen en/of aansluiten. SWZ kan niet aansprakelijk worden gesteld op het moment dat onjuist aangesloten apparatuur leidt tot enige vorm van schade of persoonlijk letsel.

 3. Er is overlast van de werkzaamheden
  Werken in een bewoonde woning brengt overlast met zich mee. Denk daarbij aan stof- en geluidsoverlast. Ook krijgt u te maken met het in- en uitlopen van werklieden en het geen gebruik kunnen maken van keuken, douche en/of toilet. Daarnaast zal gas, water en elektra tijdelijk zijn afgesloten. Het streven is dat dit aan het eind van de dag weer is aangesloten. Vanzelfsprekend proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken.

 4. Er is geen wisselwoning en er zijn beperkt tijdelijke voorzieningen
  Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van 'Onderhoud op Verzoek' is er geen wisselwoning beschikbaar. Ook is er gedurende die periode geen vervangende douche- of kookvoorziening. Als u het wenst kan er tijdens de werkzaamheden aan het toilet wel een chemisch toilet in uw woning geplaatst worden.

 5. U krijgt geen vergoeding
  - Er wordt geen (financiële) vergoeding gegeven voor de overlast en het niet beschikbaar zijn van alle voorzieningen.
  - De aannemer gebruikt tijdens de werkzaamheden elektra en water. Ook hiervoor krijgt u geen vergoeding.
 6. Hoe te handelen bij schade
  Vanzelfsprekend proberen wij schade door de werkzaamheden te voorkomen. U kunt daarbij helpen. Dit kunt u doen door alle kwetsbare eigendommen zoveel mogelijk veilig op te bergen. Ondanks voorzorgsmaatregelen kan er toch schade ontstaan aan uw persoonlijke eigendommen. Als er schade is ontstaan meldt dit dan direct of de eerstvolgende werkdag voor 10 uur bij SWZ en de aannemer. Dezelfde dag of de daaropvolgende werkdag worden afspraken gemaakt over de afhandeling van de schade. Het is verstandig om schade aan uw eigendommen altijd binnen 24 uur te melden aan uw (inboedel) verzekering.

 7. Planning
  - De uitvoering van de badkamer duurt circa 5 tot 7 werkdagen.
  - De uitvoering van de toiletruimte duurt circa 4 werkdagen.
  - De uitvoering van de keuken duurt circa 5 werkdagen.
  - Worden alle werkzaamheden tegelijk uitgevoerd dan duurt dit ongeveer 10 tot 13 werkdagen.
 8. Er komt een onderzoek naar asbest (indien van toepassing)
  In een woning kan asbest aanwezig zijn. Zolang asbest niet bewerkt (schuren, zagen, breken, enz.) wordt, kan asbest blijven zitten.

  Afhankelijk van wanneer de woning is gebouwd is het verplicht eerst een inventarisatie (onderzoek) te doen naar de aanwezigheid van asbest. Als blijkt dat er asbest aanwezig is op de plek waar gewerkt moet worden, moet dit asbest gesaneerd (verwijderd) worden. Daarna kunnen de werkzaamheden voor ‘Onderhoud op Verzoek’ pas beginnen.

  Het kan gebeuren dat er tijdens de werkzaamheden asbest ontdekt wordt dat bij de inventarisatie niet is waargenomen. Dit kan bijvoorbeeld doordat er nog een stukje asbesthoudend zeil onder het keukenblok aanwezig is. De werkzaamheden worden dan direct stilgelegd. Er moet dan een aanvullend rapport worden gemaakt. Vervolgens moet het asbest op de juiste wijze worden verwijderd. De hiervoor aangegeven planning kan dan niet meer gegarandeerd worden. De aannemer maakt hierover met u de benodigde afspraken.

  Hoe goed bedoeld het misschien ook is, ga NOOIT zelf asbest verwijderen. De kans is dan groot dat de hele woning ‘besmet’ wordt.

 9. Zelf klussen
  Het kan zijn dat u geen gebruik wilt maken van 'Onderhoud op Verzoek', maar toch zelf wijzigingen wilt aanbrengen. In dat gevalt betaalt u zelf de volledige kosten. Het kan ook zijn dat u tijdens 'Onderhoud op Verzoek' voor extra mogelijkheden kiest. In dat geval betaalt u de extra kosten.

  Dergelijke werkzaamheden vallen onder de ZAV-regeling (zelf klussen). het is belangrijk dat afspraken over die werkzaamheden vooraf tussen u en ons goed worden vastgelegd. Dit gebeurd in een ZAV-overeenkomst. Hierin vermelden we welke voorzieningen er zijn getroffen en welke afspraken zijn gemaakt over het onderhoud. De overeenkomst wordt door u en ons ondertekend. Als u later wijzigingen aanbrengt is het van belang dat u dit aan ons doorgeeft. De gemaakte ZAV-overeenkomst wordt dan aangepast. Deze overeenkomst komt in uw woningdossier.

  Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatiefolder 'Zelf klussen'.

 10. Afschrijvingstermijnen keuken, badkamer en toilet

  Klik hier voor een overzicht met de afschrijvingstermijnen per onderdeel.

  Uit het oogpunt van duurzaamheid hanteren wij geen afschrijvingstermijnen indien nog niet de helft van de schrijvingstermijn voorbij is. Toch kunnen wij ons voorstellen dat er redenen zij ndat u toch vervanging wilt. In dat geval betaalt u 100% van de kosten. In alle andere gevallen betaalt u een vergoeding voor de jaren waarover het betreffende onderdeel nog niet is afgeschreven.

  Daarnaast zijn er enkele rekenvoorbeelden waarbij uitgegaan wordt van een complete vervanging. Het kan natuurlijk zijn dat u bijvoorbeeld alleen het keukenblok wilt laten vervangen (dus geen tegelwerkzaamheden) waardoor de gemoeide kosten lager uitvallen. Daarom worden op basis van uw wensen de daadwerkelijke gemoiede kosten, alsmede de kosten die voor uw rekening komen, berekend. Klik hier om de rekenvoorbeelden te bekijken.

Kunnen jullie een dakraam in mijn woning plaatsen?

Nee, dat moet u zelf (laten) doen. U heeft wel toestemming van SWZ nodig. Klik hier om toestemming te vragen.

In de informatiefolder Zelf klussen vindt u meer informatie.

Komt mijn woning in aanmerking voor isolatie?

U kunt bij ons alleen dubbel glas aanvragen voor uw woning. Hiervoor vragen wij een huurverhoging. Alle andere isolatie voor bijvoorbeeld vloeren, daken, muren brengen we alleen aan tijdens een onderhoudproject. Als uw woning aan de beurt is, ontvangt u vooraf van ons een brief.

Is er elektriciteit in een garage?

De meeste garages hebben geen elektriciteit.

Kan ik centrale verwarming (CV) in mijn woning krijgen?

Ja, dat kan als het technisch mogelijk is en uw huurprijs niet te hoog wordt. U kunt een verzoek bij ons indienen. Klik hier om dit per mail te doen. Zijn er geen bezwaren? Dan plaatsen wij de centrale verwarming. Hiervoor vragen wij een huurverhoging. Wij plaatsen geen centrale verwarming als u een huurachterstand heeft.

Kan ik een 2e toilet in mijn woning krijgen?

Dat kan soms. Of het kan, hangt af van:

 • Uw huurpijs. Door een 2e toilet wordt de huurprijs hoger. Als uw woning daardoor in de vrije sector terecht komt, is een 2e toilet niet mogelijk.
 • De technische staat van uw woning. Er moet al een afvoer zijn voorbereid. Als dat niet zo is, dan wordt een 2e toilet te duur.

Voor de aanleg van een 2e toilet vragen wij een huurverhoging. Wilt u weten of u een 2e toilet kunt krijgen en wat dat kost? Klik hier om uw vraag aan ons te stellen.

Ik wil besparen op mijn energiekosten. Kan ik mijn woning (laten) verbeteren?

Ja dat kan. U kunt dubbelglas aanvragen. Als u aan de voorwaarden voldoet krijgt u dat. Daarnaast maakt SWZ woningen energiezuiniger tijdens grote onderhoudsbeurten.

Wanneer is mijn keuken, toilet of badkamer afgeschreven?

Klik hier voor een overzicht van de afschrijvingstermijnen per onderdeel. Ze zijn afgeschreven als deze termijn voorbij is.

Wilt u vervanging, voordat de helft van afschrijvingstermijn voorbij is, dan betaalt u 100% van de kosten. In alle andere gevallen betaalt u een vergoeding voor de jaren waarover het onderdeel nog niet is afgeschreven. Als de afschrijvingstermijn voorbij is, kunt u zich aanmelden voor Onderhoud op verzoek. Klik hier om dit per mail te doen.

Als u alleen het keukenblok wilt laten vervangen, maar niet de tegels, dan zijn de kosten lager. Klik hier om rekenvoorbeelden te bekijken.

Kan ik dubbel glas in mijn woning krijgen?

Ja, dat kan als:

 • het technisch kan
 • de huurprijs van uw woning niet te hoog wordt
 • er binnenkort geen groot onderhoud plaats vindt aan de kozijnen

Wilt u dubbel glas? Klik hier om dit aan ons door te geven. Zijn er geen bezwaren? Dan plaatsen wij het dubbel glas tegen een huurverhoging. De huurverhoging hangt af van het aantal ramen dat vervangen is. Wij plaatsen geen dubbel glas als u een huurachterstand heeft.

Ik wil een sleutelkluisje (laten) ophangen bij de toegangsdeur van mijn woongebouw. Mag dat?

Ja, dat kan als het gaat om een sleutelkluisje van een zorginstantie. Als u verhuist of het kluisje is niet meer nodig, dan moet hij weg worden gehaald. De boorgaten moeten weer dicht gemaakt worden.

Mag ik een nieuwe vloer leggen in mijn woonkamer?

Ja, dat mag. Legt u laminaat, kijk dan hier voor de voorwaarden. Heeft u vloerverwarming, kijk dan hier voor tips bij het leggen van een nieuwe vloer.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnenĀ 5 werkdagen