Vertaal deze pagina

Servicekosten

Als u in een appartementencomplex woont, betaalt u als huurder maandelijks een bedrag voor algemene kosten. We noemen dit servicekosten. Elk jaar ontvangen de huurders van een complex een overzicht van de servicekosten van het voorgaande kalenderjaar.

Veel gevraagd over Servicekosten

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Dat gebeurt 1 x per jaar op 1 juli én als er een daling of stijging is in de kosten. Het nieuwe voorschotbedrag vermelden wij in de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Deze ontvangt u voor 1 mei.

Waarom betaal ik voor stroomverbruik? Ik betaal zelf ook een energieleverancier.

Stroomverbruik dat u via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van portiek, galerijen en bergingen en stroomverbruik van liften. U betaalt voor stroom die u zelf verbruikt in uw woning aan uw eigen energieleverancier.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

SWZ betaalt deze kosten.

Ik betaal voor Centrale Antenne in de servicekosten. Kan ik zelf een internet+TV-abonnement afsluiten bij een provider naar keuze?

Dat kan. U moet zich bij ons afmelden. Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn woongebouw?

Voor de verdeling van de servicekosten volgen we het beleid van de Huurcommissie. Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl.

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

Voorbeelden van servicekosten zijn: stroom/elektra voor algemene ruimtes en lift, schoonmaakkosten en groenonderhoud.

Ik moet de meterstanden doorgeven aan mijn energieleverancier, maar ik kan niet bij de meterkast komen. Hoe regel ik dat?

De sociaal beheerder heeft een sleutel van de meterkast. In dit overzicht de contactpagina vindt u de contactgegevens.

Hoe kan het dat mijn energieverbruik heel hoog is?

Energieverbruik kan op verschillende manieren worden beinvloed. Denk bijvoorbeeld aan een gewijzigde gezinssituatie, of iemand die een periode ziek of werkeloos is en thuis zit. In dergelijke situaties heeft u langer uw verwarming aan staan en gebruikt u meer energie. Ook kan het zijn dat er in dat jaar een langere of extremere winter is geweest.

Ik heb een klacht over de geleverde diensten die binnen de servicekosten vallen. Waar kan ik terecht?

Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Wacht niet met uw klacht tot u de afrekening ontvangt. Hoe eerder u contact met ons opneemt, des te sneller kunnen wij actie ondernemen om uw klachten op te lossen

Ik betaal geen schoonmaakkosten maar wil de algemene ruimte(n) van mijn wooncomplex wel schoon hebben. Wat kan ik doen?

U bent samen met uw medebewoners verantwoordelijk voor de schoonmaak van de algemene ruimte(n). U dient dit met elkaar te regelen. Indien u wilt dat de schoonmaak van uw woongebouw door SWZ geregeld wordt, dient u een meerderheid van de bewoners van uw wooncomplex hier mee te laten instemmen. Pas dan kunnen wij alle bewoners verplichten hier via de servicekosten aan mee te betalen en een officiële schoonmaker aanstellen.

Wanneer krijg ik geld terug?

Krijgt u geld terug? Dan storten wij het door u te ontvangen bedrag binnen vier weken terug op uw rekeningnummer. Heeft u een betaalachterstand? Dan betalen wij het door u te ontvangen bedrag niet uit.

Kan SWZ de servicekosten wijzigen?

Ja dat kan. Bijvoorbeeld als u en uw medebewoners SWZ vragen om het schoonmaken van portieken en trapportalen voortaan aan een schoonmaakbedrijf uit te besteden. Dit betekent extra kosten en SWZ mag dan de servicekosten verhogen. Het wijzigen van voorschotten bij nieuwe voorzieningen gebeurt altijd na overleg met de huurders. Hiervoor is de instemming van de meerderheid van de huurders nodig.

Op welke manier worden de servicekosten in rekening gebracht?

De servicekosten kunnen op twee manieren aan u in rekening worden gebracht, als voorschot of als vergoeding. Let op: als één van de hierna toegelichte onderdelen niet op uw afrekening staat, geldt deze voorziening niet voor u.

Worden de servicekosten meegenomen voor de bepaling van de huurtoeslag?

Sommige servicekosten worden meegenomen in de berekening van uw huurtoeslag, bijvoorbeeld verlichting van gemeenschappelijke ruimten en kosten voor het schoonmaken. Huurtoeslag ontvangt u van de Belastingdienst als u relatief veel van uw inkomen kwijt bent aan huur. Voor meer informatie hierover kijkt u op .

Wanneer moet ik bijbetalen?

Als het eindsaldo van de afrekening lager is dan € 1,- dan wordt het bedrag om administratieve redenen niet ingevorderd.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen