Vertaal deze pagina

Stookkosten

Woont u in een gebouw met een gezamenlijke verwarmingsinstallatie? Dan betaalt u maandelijks een voorschot voor de stookkosten. Eenmaal per jaar ontvangt u hiervan een eindafrekening. 

Veel gevraagd over Stookkosten

Ik heb meters op mijn radiatoren voor mijn stookkosten. Hoe lezen jullie die uit?

De firma Technolux komt daarvoor bij u langs. Van tevoren krijgt u een brief met datum en tijdstip. Als u een moderne (radiografische) meter heeft, komen ze niet langs. Deze kunnen ze op afstand uitlezen.

Kan ik mijn voorschot aanpassen?

Dit kan. Neemt u contact met ons op. Wij overleggen dan met u wat mogelijk en verstandig is. Kijk op de contactpagina voor de contactmogelijkheden.

 

Wanneer krijg ik een afrekening stookkosten?

U ontvangt de afrekening binnen 5 maanden na afloop van het stookseizoen.

Hoe wordt mijn afrekening van servicekosten 'gas onbemeterd' berekend?

De totale stookkosten zijn gelijk verdeeld over alle woningen in het gebouw. De kosten die horen bij lege woningen betalen wij.

Waarom moet ik zoveel bijbetalen voor de stookkosten?

Dat kan meerdere redenen hebben: er is geen eenduidig antwoord op te geven en verschilt per situatie. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Kijk op de contactpagina voor de contactmogelijkheden.

 

Kan ik een betalingsregeling treffen voor de stookkosten?

Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Kijk op de contactpagina voor de contactmogelijkheden.

 

Hoe wordt mijn afrekening van de servicekosten 'gas bemeterd' berekend?

Techem verzorgt voor ons de afrekening. Deze afrekening rekenen wij af volgens de warmtewet. Een GJ meter bij de installatie bepaalt de werkelijk geleverde warmte aan alle woningen in het complex. Hierdoor betaalt u niet voor energieverliezen van de installatie. De werkelijk geleverde warmte (totaal aantal GJ) verdeelt Techem over de verbruiken van alle huurders. Deze verbruiken lezen zij af aan de hand van de individuele warmtemeters op de radiatoren. Zo berekent Techem het individueel GJ verbruik. De afrekenig Warmte bestaat uit een variabel en een vast deel.

Variabel deel

  • Het GJ verbruik vermenigvuldigd met het variabel Accolade tarief

Vast deel

  • Afschrijving installatie en warmtemeters
  • Netwerk- en transportkosten
  • Onderhoudskosten
  • Dienstverleningskosten Techem
  • Meetkosten

Ik vermoed dat ik hoge kosten heb doordat mijn installatie niet goed functioneert. Bij wie moet ik zijn?

De oorzaak van een hogere afrekening kan voor iedere huurder verschillend zijn. Veel voorkomende oorzaken zijn: • De prijs van het gas is gestegen. • Het verbruik is hoger dan het voorgaande jaar, bijvoorbeeld door een strenge winter of omdat u de woning meer heeft verwarmd.

Kan het warmteverbruik voor iedere woning apart gemeten worden?

Om het verbruik van iedere woning apart te kunnen meten, worden er speciale meters op de radiatoren of in de meterkast geplaatst. Is dit in uw woning niet het geval, dan is er voor uw c.v. installatie (nog) geen dergelijke registratiemethode mogelijk. Zodra er wel een betrouwbare registratiemethode mogelijk is informeren wij u hierover. Tot die tijd wordt het totale verbruik van de verwarmingsketels verdeeld over het aantal aangesloten woningen.

Hoe kan ik voorkomen dat ik de volgende keer weer bij moet betalen?

Iedere maand betaalt u een voorschot. Wij proberen dit maandelijkse voorschot na de afrekening zo goed mogelijk af te stemmen op uw totale verbruik, zodat het verschil tussen uw werkelijke verbruik en het totaal van de voorschotten van de komende periode zo klein mogelijk is. Zo proberen wij bijbetalen te voorkomen, en in elk geval zoveel mogelijk te beperken.

Heb ik een eigen verwarmingsketel?

Als in uw woning de verwarming is geregeld via een centrale verwarmingsketel waarop meer dan één woning is aangesloten, dan heeft u geen eigen verwarmingsketel in uw woning.

Wat kan ik zelf doen om mijn warmteverbruik te beperken?

Wilt u weten wat u zelf kunt doen om uw warmteverbruik te beperken, kijk dan voor bespaartips op www.milieucentraal.nl.

Wat is het verschil tussen de servicekosten ‘gas bemeterd’ en ‘gas onbemeterd’?

Bij gas bemeterd zitten warmtemeters op de radiatoren. Deze meten het individuele verbruik. Bij gas onbemeterd zijn er geen warmtemeters.

Ik heb in het afgelopen jaar de verwarming bijna niet gebruikt. Hoe kan het dat ik dan toch een bedrag moet betalen?

Er zijn vaste kosten voor het gebruik van de verwarmingsketel, zoals afschrijving, onderhoud en het verbruik van de ketel zelf. Deze kosten betaalt u altijd, onafhankelijk van uw eigen warmteverbruik. Alleen bij de variabele kosten gaat het dus om uw eigen warmteverbruik.

Waarom heb ik geen eigen c.v. installatie met een eigen verwarmingsketel?

Dit kan verschillende redenen hebben. Het aanbrengen ervan is niet in iedere woning mogelijk. Ook kan een eigen c.v. de huur te hoog maken, omdat wij de kosten hiervan moeten doorberekenen in de huur. De woning is dan niet meer betaalbaar voor huurders met een lager inkomen.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen