Vertaal deze pagina

Huishoudelijk reglement

Bewoners spreken bepaalde leefregels met elkaar af en leggen dit vast in een document. Dit heet een huishoudelijk reglement. Elke bewoner ontvangt een exemplaar.

Veel gevraagd over Huishoudelijk reglement

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

Dit doen de leden van de Vereniging van Eigenaren. Dit kan ook samen met een bewonerscommissie. Huurders en kopers moeten zich aan deze regels houden. Het handhaven van het huishoudelijk reglement doet het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Woont u in een woongebouw met huurders en kopers? En is er door de eigenaren een huishoudelijk reglement opgesteld? Dan krijgt u bij de uitnodiging voor het tekenen van het huurcontract een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

Hierin staan: Hierin staan afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw.

Kan een huishoudelijk reglement gewijzigd worden?

Ja, dat kan. Het bestuur van de VvE legt dit voor aan de Algemene Ledenvergadering. Tweederde van het totaal aantal stemmen zal aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn bij de Algemene Ledenvergadering. Een besluit moet worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 


 

Hoe verhoudt een huishoudelijk reglement zich met de algemene huurvoorwaarden van jullie?

De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement gaan voor op de regels van onze algemene huurvoorwaarden.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

U krijgt deze bij de ondertekening van de huurovereenkomst. Er is alleen een huishoudelijk reglement als er ook koopwoningen in uw complex zijn.

Wat staat er het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

In een huishoudelijk reglement staan de volgende zaken: 1. Afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw. 2. Normen over gedrag van bewoners en over overlast. 3. Hoe u storingen kunt melden.

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

De leden van de Vereniging van Eigenaren stellen het huishoudelijk reglement op en keuren deze goed. Wij doen dat eventueel in samenspraak met de bewonerscommissie. Huurders en kopers moeten zich aan deze regels houden. Het handhaven van het huishoudelijk reglement doet het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Kan een huishoudelijk reglement gewijzigd worden?

Ja. Tweederde van de stemmen van de leden van de Vereniging van Eigenaren is nodig om veranderingen door te voeren. Van de huurders moet 70 procent het ermee eens zijn.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Woont u in een complex met huurders en kopers? En is er door de eigenaren een huishoudelijk reglement opgesteld? Dan krijgt u bij de ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar. Het kan ook zijn dat tijdens uw bewoning een huishoudelijk regelement wordt opgesteld. Als bewoner vragen we u mee te denken met wat er in het huishoudelijk reglement komt, voordat deze goedgekeurd wordt.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnenĀ 5 werkdagen