Vertaal deze pagina

Huishoudelijk reglement

Bewoners spreken bepaalde leefregels met elkaar af en leggen dit vast in een document. Dit heet een huishoudelijk reglement. Elke bewoner ontvangt een exemplaar.

Veel gevraagd over Huishoudelijk reglement

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

Dit doen de leden van de Vereniging van Eigenaren. Dit kan ook samen met een bewonerscommissie. Huurders en kopers moeten zich aan deze regels houden. Het handhaven van het huishoudelijk reglement doet het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Woont u in een woongebouw met huurders en kopers? En is er door de eigenaren een huishoudelijk reglement opgesteld? Dan krijgt u bij de uitnodiging voor het tekenen van het huurcontract een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

Hierin staan: Hierin staan afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw.

Hoe verhoudt een huishoudelijk reglement zich tot de algemene huurvoorwaarden?

De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement gelden vóór de regels van onze algemene huurvoorwaarden.

Wat staat er het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

In een huishoudelijk reglement staan de volgende zaken: 1. Afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw. 2. Normen over gedrag van bewoners en over overlast. 3. Hoe u storingen kunt melden.

Kan een huishoudelijk reglement gewijzigd worden?

Ja. Tweederde van de stemmen van de leden van de Vereniging van Eigenaren is nodig om veranderingen door te voeren. Van de huurders moet 70 procent het ermee eens zijn.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnenĀ 5 werkdagen