Vertaal deze pagina

Informatie over VvE

Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te houden. De algemene ledenvergadering (ALV) is een instantie binnen de VvE. Als eigenaar van de huurappartementen zijn we stemgerechtigd. Op de ledenvergadering worden de begroting, de ledenbijdrage, de onderhoudswerkzaamheden en andere zaken besproken.

Veel gevraagd over Informatie over VvE

Ik woon in een complex met huurder en kopers. Waar meld ik mijn reparatieverzoek?

Als u een reparatieverzoek heeft, kunt u dit gewoon doorgeven aan SWZ. Gaat uw reparatieverzoek over een gemeenschappelijk deel van het complex, bijvoorbeeld de verlichting in de hal of een defect aan de buitendeur, dan kunt u dat ook bij SWZ melden. Wij melden het verzoek vervolgens bij de Vereniging van Eigenaren. Zij zorgen voor het herstel.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Wat doet SWZ als eigenaar van de huurwoningen?

Als eigenaar van de huurwoningen moet SWZ zich aan de regels houden zoals die binnen een complex met een Vereniging van Eigenaren gelden. Zo zijn SWZ en de overige eigenaren wettelijk verplicht om samen een besluit te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, zoals onderhoud aan:

  • Het schilderwerk;
  • Het dak van het gebouw;
  • De lift;
  • De buitendeuren.

In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen. SWZ is aanwezig bij deze vergadering. De invloed in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen waar wij eigenaar van zijn.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Hoe werkt het met de servicekosten?

De servicekosten worden per jaar op de ledenvergadering vastgesteld en verdeeld over de eigenaren. De hoogte van de kosten die SWZ moet betalen, zijn afhankelijk van het aantal appartementen waarvan wij eigenaar zijn. De totale kosten worden verdeeld over het aantal appartementen en per maand doorberekend aan de huurders.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Mijn woongebouw heeft nog geen bewonerscommissie. Ik wil een bewonerscommissie oprichten. Wat kan ik doen?

Kijk voor de voorwaarden die gesteld worden aan een bewonerscommissie op . U kunt uw aanmelding aan ons doorgeven per e-mail via info@swz.nl of aan De Woonkoepel. Kijk voor de contactmogelijlkheden op de website van De Woonkoepel https://www.woonkoepel-zwolle.nl/.

Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Alle eigenaren in een gebouw vormen samen de Vereniging van Eigenaren. In een VvE gebouw waar SWZ woningen verhuurd, is SWZ daarom ook gezamenlijk met de andere eigenaren automatisch lid van de VvE. De vereniging behartigt de belangen van alle eigenaren en beheert de gemeenschappelijke zaken, financieën en gedeelten van het gebouw.

Hoe werkt een VvE?

De werkwijze van de VvE is vastgelegd in drie documenten:

  • De statuten
  • De splitsingsakte
  • Het huishoudelijk reglement.

Een VvE heeft in ieder geval een algemeen bestuur en een kascommissie. De meeste Verenigingen hebben een dagelijks bestuur en overige commissies zoals een groen- of tuincommissie, technische commissie of een leefbaarheidscommissie. De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste, besluitvormend orgaan en wordt ten minste een keer per jaar uitgeschreven. De Leden van de VVE (de eigenaren) komen dan bij elkaar om besluiten te nemen. De commissies adviseren het bestuur. In het geval van een gemengd gebouw kunnen in de commissies behalve eigenaren ook huurders deelnemen. Ook in het VvE bestuur of in de kascommissie mag een huurder zitting nemen, of gekozen worden. Uiteraard zullen eigenaren en huurders het hierover eens moeten zijn.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnenĀ 5 werkdagen