Vertaal deze pagina

Wonen in een VvE-complex

Woont u in een appartementencomplex met alleen koop of koop en huur door elkaar? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In sommige gevallen is een VvE ook van toepassing op grondgebonden woningen en/of parkeerplaatsen in een parkeergarage.

In de VvE maken de eigenaren samen afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Bijvoorbeeld onderhoud van daken, riolering en gemeenschappelijke ruimtes. In een gebouw met koop en huur, vertegenwoordigen wij onze huurders binnen de VvE. Kopers worden automatisch lid van een VvE.

Veel gevraagd over Wonen in een VvE-complex

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Kan ik mijn ideeën of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

U kunt uw ideeën en opmerkingen doorgeven aan ons. Wij kijken of uw ideeën wenselijk en haalbaar zijn. Is dat het geval? Dan brengen wij het voorstel in bij de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren. Daar wordt een besluit genomen over het wel of niet uitvoeren van uw idee. Ook wanneer u opmerkingen of klachten heeft over de VvE, kunt u deze melden bij ons. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze opmerkingen of klachten bij de VvE terecht komen.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doen jullie als eigenaar van de huurwoningen?

Samen met de overige eigenaren zijn wij wettelijk verplicht besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw. Wij zijn aanwezig bij deze vergadering of brengen onze stem via volmacht uit.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Een Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander gemeenschappelijke installaties. De kosten hiervoor worden door de eigenaren samen betaald. Er kan ook gekozen worden voor uitvoering van deze werkzaamheden door een professionele beheerder. Minimaal 1 keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waar besluiten worden genomen. SWZ is eigenaar en dus ook aanwezig tijdens deze vergaderingen. De Vereniging van Eigenaren heeft een bestuur dat bestaat uit een aantal kopers.. Het bestuur zorgt ervoor dat genomen besluiten uitgevoerd worden.

Wat betekent wonen in een VvE-complex voor mij?

Als u uw huurcontract tekent, stemt u in met onze huurvoorwaarden. Als u in een VvE gebouw woont, tekent u ook voor het huishoudelijk regelement van deze VvE. In de meeste gevallen wijkt dit weinig af van de huurvoorwaarden. Er kunnen wel verschillen zijn. Het kan voorkomen dat het bestuur van een VvE of de VvE beheerder contact met u legt. Mondeling of per brief. Het melden van reparaties, klachten of overlast doet u gewoon bij ons. Als het nodig is, verwijzen wij u naar de beheerder van de VvE. In het algemeen geldt dat gemeenschappelijke delen (gevel, dak, constructie, collectieve installaties) door de VVE worden onderhouden. Technische mankementen in de woning, worden door ons onderhouden.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen