In de wijken

Aandacht, visie en een goede samenwerking bij de ontwikkeling van de Zwolse wijken is noodzakelijk. Het is wenselijk om de juiste woningen te bouwen of aan te passen en te voorzien van de juiste woonkwaliteit. Het gaat hierbij in de eerste plaats om wijkvernieuwing, het verwerven of bouwen van woningen. We willen bovendien voor de bewoners een plek in de wijk creëren waar ze zich thuis voelen. In het kader van leefbaarheid wordt daarom gefocust op schoon, groen, heel en veilig en het bieden van laagdrempelige voorzieningen. SWZ heeft in verschillende wijken in Zwolle huur- en koopwoningen. Op onze website vindt u informatie over en foto's van deze wijken en leest u aan welke actuele projecten SWZ werkt.