Medehuurder

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Veel gevraagd over Medehuurder

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Meestal niet. Er is 1 uitzondering: als het kind 35 jaar of ouder is en altijd bij zijn/haar ouders heeft gewoond. Dit moet u aantonen met een uittreksel van inschrijving bij de gemeente. Deze kunt u aanvragen via www.zwolle.nl.

Kan ik als mantelzorger medehuurder worden en aanspraak maken op de huurovereenkomst?

Algemeen

SWZ verleent in sommige gevallen medehuurderschap aan mantelzorgers. Graag willen we weten wat uw situatie is. Klik hier om uw situatie aan ons door te geven.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Algemeen

Ja. Als uw partner bij u intrekt, horen wij dit graag. Wij nemen de gegevens van uw partner op in onze administratie. Er wordt geen nieuwe huurovereenkomst gemaakt. Wij krijgen graag de volgende gegevens van u:

  • Kopie van de akte geregistreerd partnerschap of trouwboekje
  • De contactgegevens van uw partner

Klik hier om dit aan ons door te geven.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Algemeen

Dat kan als u minimaal 2 jaar een gezamenlijke huishouding gevoerd hebt. Dit kunt u aantonen door uw inschrijving op het adres bij de gemeente, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen. U kunt medehuurderschap aanvragen via aanvraagformulier medehuurderschap. De hoofdhuurder moet dit aanvragen.

Hoe vraag ik medehuurderschap aan?

Algemeen

Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan kunt u alleen medehuurder worden als u de afgelopen 2 jaar een gemeenschappelijke huishouding hebt gevoerd met de hoofdbewoner.

Voor het aanvragen van medehuurderschap moet u het aanvraagformulier medehuurderschap invullen. De hoofdhuurder moet dit aanvragen. U krijgt binnen 2 weken bericht.

Wat moet u inleveren bij de aanvraag:

  • Een kopie van de samenlevingsovereenkomst, als die er is
  • Een uittreksel van het bevolkingsregister van degene die medehuurder wil worden
  • Bewijs van duurzame gemeenschappelijke huishouding (bijv gezamenlijke bankrekening of verzekering)
  • Een kopie legitimatiebewijs van degene die medehuurder wil worden

Als het gaat om een woning in de vrije sector, dan moet u ook een laatste loonstrook/uitkeringsspecificatie inleveren.

Wanneer is een huishouden duurzaam?

Algemeen

Dit is het geval als:

  • u minimaal 2 jaar samenwoont;
  • u allebei bij de gemeente ingeschreven staat op het adres;
  • u de kosten van de huishouding deelt;
  • u in de toekomst wilt blijven samenwonen.

U kunt dit aantonen door bijvoorbeeld een samenlevingscontract, een gezamenlijke rekening of verzekering.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden. Maar we hebben een huurachterstand. Wat nu?

Algemeen

Er moet eerst iets afgesproken worden over de huurachterstand. Klik hier om dit aan ons door te geven. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie. Willen jullie dit weten?

Algemeen

Ja, graag. Klik hier om dit aan ons door te geven. Na controle ontvangt u van ons een e-mail of brief waarin wij u toestemming geven voor inwoning. U maakt niet automatisch aanspraak op de huurovereenkomst als u inwoont.