Medehuurderschap aanvragen

Gedurende de tijd dat u een woning huurt van SWZ, kan er een verandering in uw gezinssituatie ontstaan. U bent bijvoorbeeld getrouwd of geregistreerd partner of u heeft een medebewoner die u graag medehuurder wilt laten worden. U kunt gemakkelijk en snel medehuurderschap aanvragen door het online formulier in te vullen.


Let op! Een wijziging in uw gezinssituatie kan gevolgen hebben voor huurtoeslag, uitkeringen en gemeentelijke belastingen. Geef wijzigingen daarom altijd door aan de desbetreffende instanties.


Getrouwd of geregistreerd partner

Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan krijgt u automatisch het medehuurderschap. U heeft geen toestemming nodig van SWZ. Wel ontvangen wij graag bericht van u, zodat wij de gegevens van uw partner kunnen opnemen in onze administratie. Er wordt geen nieuw huurcontract opgemaakt.


Samenwonend langer dan twee jaar

Bij samenwoning moet de kandidaat huurder gedurende twee jaar zijn hoofdverblijf in de woonruimte hebben en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren met de hoofdhuurder om het medehuurderschap aan te kunnen vragen. Er moet voldoende financiële waarborg zijn en er mag geen sprake zijn van misbruik om zo het huurderschap te verkrijgen. Als het medehuurderschap wordt toegekend, dan zijn vanaf dat moment zowel huurder als medehuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Er wordt geen nieuw huurcontract opgemaakt.


Samenwonend korter dan twee jaar

In principe krijgt u altijd toestemming voor samenwoning als u een duurzame gemeenschappelijke huishouding wilt voeren met een andere persoon. U moet wel bij SWZ melden per wanneer u gaat samenwonen, met wie en wat de geboortedatum is van uw medebewoner. Die gegevens nemen wij op in onze administratie. Uw medebewoner krijgt door het samenwonen niet automatisch de positie van huurder of medehuurder. Hij of zij heeft dan ook geen rechten op de woning en moet, bij beëindiging van de huurovereenkomst, tegelijk met u de woning verlaten. Wel kunt u na twee jaar het medehuurderschap voor uw medebewoner aanvragen.


Benodigde documenten

Voordat u het formulier invult heeft u de volgende documenten nodig:


Getrouwd of geregistreerd partner

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning) van de huurder en kandidaat huurder
  • trouwboekje of bewijs van geregistreerd partnerschap

Samenwonend langer dan twee jaar

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning) van de huurder en kandidaat huurder
  • samenlevingscontract (indien van toepassing)
  • uittreksel woonhistorie BRP van de gemeente van kandidaat huurder
  • loonstroken van de laatste drie maanden van kandidaat huurder
  • bewijs van het voeren van een gezamenlijke huishouding (bijv. kopie bankrekening, belastingaangifte of verzekeringspolis)

Samenwonend korter dan twee jaar

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning) van de huurder en kandidaat huurder

U kunt PDF- en JPEG-bestanden tot maximaal 5 MB uploaden. De benodigde documenten dient u als aparte bestanden te uploaden.


Bevestiging

Zowel de huurder als de kandidaat huurder ontvangen binnen twee weken een bevestiging per e-mail.

Ik wil medehuurderschap aanvragen: