Jaarverslag SWZ 2016: Stijgende lijn in aantallen en kwaliteit sociale huurwoningen

4 mei 2017
Deel dit artikel:

Het bieden van betaalbare woningen in leefbare Zwolse buurten en wijken is de missie van SWZ. Ook in 2016, zo valt in het jaarverslag te lezen, is op alle fronten voortgang geboekt om dit te bereiken.

Het bieden van betaalbare woningen in leefbare Zwolse buurten en wijken is de missie van SWZ. Ook in 2016, zo valt in het jaarverslag te lezen, is op alle fronten voortgang geboekt om dit te bereiken.
 
Bestuurder Monique Boeijen kijkt tevreden terug op 2016: “Een mooie stijgende lijn die in 2017 nog sneller omhoog zal gaan: nog meer nieuwe woningen, tegen betaalbare huurprijzen, bewoond door een tevreden huurder. Dat is wat we willen vasthouden.
 
We maken ons echter ook zorgen om een aantal zaken die we om ons heen zien: het gebrek aan ruimte om te bouwen bijvoorbeeld. Hierdoor komt ´willen bouwen´ in de knel met ´kunnen bouwen´. Daarnaast maken we ons zorgen om de toename van het aantal mensen in de wijken dat extra zorg nodig heeft. In 2017 staan beide onderwerpen bij ons hoog op de agenda.´
 
Samenvatting belangrijkste prestaties 2016.
 
Hoge klanttevredenheid
 
SWZ scoorde in 2016 de AA-status in de Aedes benchmark. Met name het reparatieproces scoorde goed, een rapportcijfer 8. Hiermee kwam het streven om een 8 te scoren op onze totale dienstverlening een stap dichterbij. Het eerste kwartaal 2017 liet overigens ook een score 8 zien op het onderdeel planmatig onderhoud. De lijn zet zich dus voort.
 
Passende huurprijzen
SWZ heeft in 2016 de betaalbaarheid gestimuleerd door een lagere huurverhoging door te voeren dan wettelijk is toegestaan, voor sommige groepen inkomensafhankelijk. Ook zijn de streefhuren verlaagd, zodat de woningen ook bij een nieuwe verhuring toegankelijk blijven voor mensen met lage inkomens. Voor bewoners die in de afgelopen jaren in verhouding tot hun inkomen een te dure woning hebben betrokken heeft SWZ daadwerkelijk huren verlaagd. De gemiddelde huurprijs van een woning van SWZ is 70% van de maximaal toegestane huurprijs.
 
Forse investeringen in kwaliteit bezit
 
In totaal is in 2016 € 4 miljoen uitgegeven aan de kwaliteitsverbetering van het bezit, inclusief duurzaamheid. Daarnaast is 8 mln uitgegeven aan planmatig en niet-planmatig onderhoud. Inmiddels heeft ruim driekwart van de 7400 woningen een Energie Index van 1,8 of lager (voorheen label C). Ook zijn er verbeteringen in de woonomgeving gerealiseerd.
 
Meer dan honderd nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd.
 
SWZ heeft in 2016 aan de beschikbaarheid bijgedragen door 120 nieuwe woningen op te leveren (aan de Bachlaan en bij de Binnenhofjes 2). Begin 2017 volgen er nog eens 44 (Geert Grootestraat). Nog steeds duurt het lang voordat mensen een woning kunnen krijgen in Zwolle. Gemiddeld is de wachttijd 4,5 jaar. Daarom is uitbreiding van het aanbod gewenst. SWZ werkt daar hard aan.
 
Gezond financieel resultaat
 
Het huishoudboekje van SWZ is op orde. De inkomsten (uit huur) ten opzichte van de uitgaven vertoont een positief resultaat van ruim 13 miljoen. Dit bedrag is, samen met de ruim 8 mln inkomsten uit verkoop, in zijn geheel weer geïnvesteerd in nieuwbouw en woningverbetering. Bijna € 3 miljoen werd bijgeleend. De totale investering in sociale huisvesting in de stad Zwolle komt daarmee neer op ruim € 24 miljoen. De jaarrekening van SWZ laat over 2016 een boekhoudkundig resultaat zien van ruim € 61 miljoen euro. Dit hoge bedrag is het gevolg van een andere wijze van waarde-berekening van de woningen. Woningcorporaties zijn daartoe sinds het afgelopen jaar verplicht.