Prestatieafspraken Zwolle 2020-2023

SWZ heeft samen met de andere twee woningcorporaties in Zwolle (deltaWonen en Openbaar Belang), vertegenwoordigers van huurders (Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen, Centrale Huurdersraad Openbaar Belang en de Woonkoepel van SWZ) en de gemeente Zwolle de prestatieafspraken getekend. De prestatieafspraken gelden voor de periode 2020 – 2023. De afspraken zijn op hoofdlijnen, de nadere uitwerking daarvan voor het komende jaar staan in de jaarschijf 2020. In de prestatieafspraken en de jaarschijf leggen de partners vast hoe ze omgaan met de opgaven waar Zwolle voor staat.

 De Zwolse opgaven voor wonen liggen de komende jaren op de volgende gebieden: De groei van de stad, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen en zorg en duurzaamheid, energie en klimaat.

Lees hier het volledige document met de prestatieafspraken.