Inkoopvoorwaarden

Op alle gesloten overeenkomsten zijn de inkoopvoorwaarden van toepassing.