Vertaal deze pagina

Holtenbroek is niet alleen een groene wijk met speelveldjes, je vindt er ook veel mensen van verschillende komaf, leeftijden en gezinssamenstellingen. Dat maakt de wijk divers. Holtenbroek heeft een grote verandering ondergaan. Moderne gezinswoningen hebben de oude flats grotendeels vervangen en Deltion College is een blikvanger van de wijk geworden. Het wijkcentrum is een belangrijk ontmoetingspunt voor bewoners, waar verschillende organisaties onderdak hebben gevonden of spreekuur houden zoals Travers Welzijn, Sociaal wijkteam en Sociale Raadslieden.

Woningstichting SWZ gaat de flats Elvis Presley en Louis Armstrong aan de Palestrinalaan 561-839 en 917-1195 renoveren. De plannen worden samen met een architect en bewoners verder uitgewerkt. Doel van het project is niet alleen de bouwtechnische zaken aan te pakken maar er wordt ook ingezet op het verbeteren van de directe woonomgeving. Dit doen we zowel door aanpassingen aan het gebouw maar ook door het faciliteren van de inzet van bewoners en welzijnswerk.

Samen met de bewoners is SWZ het ontwerptraject ingegaan. De eerste twee bijeenkomsten zijn gehouden op 11 maart 2019 en 4 april 2019. De eerder aangekondigde ontwerpbijeenkomst van 9 mei 2019 gaat niet door. Hiervoor wordt een nieuwe datum vastgesteld.

Naar verwachting wordt in de zomer van 2020 gestart met de werkzaamheden. De oplevering staat gepland voor eind 2021.

 Kijk voor meer informatie over de buurt op www.zwolle.nl/holtenbroek

Locatie

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen