Renovatie 7 woningen Albert Cuypstraat

Diezerpoort is één van de oudste wijken in Zwolle en goed bereikbaar door de ideale ligging dichtbij de binnenstad. De wijk heeft een grote diversiteit aan woningen, koop en huur, duur en goedkoop en een mix aan bewoners uit verschillende culturen. De wijk Diezerpoort bestaat uit een aantal buurten: Dieze-West (met Het Noorden, de Schildersbuurt en Bollebieste), Dieze Centrum (met de Bagijneweide), de Indische buurt (inclusief nieuwbouw Molenoever), en Dieze Oost.

In de wijk Diezerpoort bevindt zich de Albert Cuypstraat. Het ook wel als het Albert Cuyphofje bekendstaande complex dateert uit 1939-1940. In opdracht van de Van Doetinchem’s Stichting werd het opgezet als acht bejaardenwoningen, bedoeld voor rooms katholieke armlastige ouderen. De woningen hebben een monumentale status.

In het najaar 2020 zijn de 7 sociale huurwoningen in dit Albert Cuyphofje gerenoveerd door aannemer Hegeman VNO.

SWZ wil de woningen energiezuiniger maken. Dit betekent het plaatsen van dubbelglas in de ramen van de dakkapellen, het isoleren van de zijwanden van de dakkapellen, het aanbrengen van spouwisolatie en van isolerende dakplaten aan de binnenzijde van het dak. In de woning wordt een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning geplaatst.

Tevens wordt de buitenzijde van de woningen volledig geschilderd, het houtrot wordt aangepakt en de dakpannen en schoorstenen worden daar waar het nodig is hersteld.

Bij woningen waarbij de douche en toilet grenst aan de berging wil SWZ deze vergroten en vervangen. Op verzoek van de huurder kan ook de keuken vervangen worden.

Op de laatste beplanting na, zijn de werkzaamheden klaar.

Adressen:

Albert Cuypstraat 1, 5 t/m 15 (oneven nummers)