Blog: ‘Complexe overlast vraagt om gedeeld eigenaarschap’


Mirjam Servaes - manager Wonen

Anno 2017 moeten mensen zich veelal zelf zien te redden. Als corporatie komen we steeds meer kwetsbare en soms verwarde mensen in de wijk tegen, die soms ernstige overlast veroorzaken. Bij problemen werken we uiteraard samen met hulp- en zorgverleners, gemeenteambtenaren en politieagenten.

Gevoed door praktijkervaringen rijst de vraag of we in Zwolle huisvestingsvormen missen. In het land zien we voorbeelden van zogenoemde Tiny Houses of Skaeve Huse: compacte en eenvoudige woningen, tamelijk geïsoleerd gelegen en bedoeld voor mensen die het om voor reden dan ook (nog) niet lukt om probleemloos in een gewone wijk te wonen. Zie bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=ptQobw2fkfY

Ook hebben we gemerkt dat individuele organisatiebelangen soms efficiënte en humane oplossingen in de weg staan. Iemand die voortdurend ernstige geluidsoverlast veroorzaakt, kan uit zijn huis gezet worden, met al het menselijk leed en kosten van maatschappelijke opvang van dien. Terwijl het grondig isoleren van de woning of het verhuizen naar een andere woning, wellicht een beter alternatief is. Moeten we voor dergelijke situaties collectieve financiering organiseren?

Bovenal drukken de ontwikkelingen ons nog eens met de neus op het belang van een uitmuntende samenwerking tussen alle betrokken partijen. We moeten elkaar nóg meer opzoeken. We moeten nóg beter inzicht hebben in elkaars expertise, instrumenten, verantwoordelijkheden en beperkingen. We handelen op basis van gedeeld eigenaarschap: we denken met elkaar mee en bepalen samen de aanpak, ook als we in een bepaalde situatie geen eigen taak (meer) hebben. Mogelijk kunnen we dan zelfs zonder bijzondere huisvesting en zonder collectieve financiering

Reageren? Dat kan! U kunt mailen naar mservaes@swz.nl.