Blog: 'Overlast, vooral een drama voor de huurder zelf'

Bertus van den Belt - Senior wijkconsulent

Als je iets wilt kopen wat je kunt betalen heb je niet snel een probleem. Je hoeft er vaak niet eens de deur voor uit en zelfs boodschappen worden steeds meer aan huis bezorgd. Hoe zit dat met huren? Dat is minder eenvoudig. En het is nog ingewikkelder, als je geen goed woonverleden hebt.

Als kandidaat-huurder moet je een exact overzicht geven van wat je inkomen is. Zo bepaalt de medewerker verhuur of je voor een sociale huurwoning in aanmerking komt. Sinds we passend toewijzen is er een sterke samenhang tussen het inkomen en de huurprijs van de woning waar men naar toe kan gaan. Wanneer het woonverleden bijzondere vragen oproept is er een gesprek met een medewerker van Sociaal Beheer.

In het verleden is soms van alles gebeurd. Een uittreksel uit het bevolkingsregister heeft soms hiaten, omdat de verblijfplaats onbekend was, of er was sprake van een opvangadres. Van de laatste huurwoning vraagt SWZ om een verklaring van de verhuurder. Zo is duidelijk, of er een huurschuld openstaat of dat er op een vorig adres overlast was.

Aandacht voor het woonverleden leidt soms tot het weigeren van mensen. Dan ontbreekt het vertrouwen, dat zelfstandig wonen een kans van slagen heeft. Als het niet goed gaat, is het een probleem voor SWZ en de buren, maar vooral een drama voor de huurder zelf.

Als het systeem van de spoedmodule je op één heeft gezet of als je in de wensmodule lang hebt gewacht, heeft dat soms een spannend vervolg. Het huis voor jezelf is in zicht! Problemen in het woonverleden kunnen een hobbel voor de toekomst vormen. Bij SWZ is altijd het doel te verhuren zodra het ook kan. We kijken altijd naar de impact op de woonomgeving. Naar de gevolgen voor buren.

SWZ wil inhoud geven aan het bieden van een Welkom thuis. Dat komt voort uit onze rol. Onze rol laat ons mensen kansen bieden. We mogen toekomst bieden na een tijd waar van alles in het honderd liep. Met goede afspraken en vaak ook goede begeleiding verandert chaos in voldoende structuur.

Als een verhuurder geen kansen geeft kunnen mensen zonder een huis deze niet pakken. Gemiste kansen zijn een probleem voor iedereen. Mensen die slagen komen verder met zichzelf en de maatschappij komt verder met hen.