Regenwaterafvoer loskoppelen van riool: een verbetering voor het groen

Renovatie Albert Cuypstraat

Een bijzondere straat met monumentale woningen in Diezerpoort werd vorig jaar gerenoveerd. Het ging om zeven woningen aan de Albert Cuypstraat. Bij de renovatie was ook oog voor duurzaamheid. Een belangrijk thema voor SWZ. De woningen werden verduurzaamd en de gezamenlijke tuin opgeknapt. Hier werd de regenwaterafvoer losgekoppeld van de rioolwaterafvoer. Goed voor de natuur, want hierdoor vloeit het regenwater direct terug in de grond.

De huurders aan de Albert Cuypstraat hebben een gezamenlijk hofje met veel groen. Wilma Eskes, projectleider bij SWZ: “Het was de wens van de huurders dat er regentonnen kwamen in dit gezamenlijke hofje. Als duurzaamheidsinvestering hebben wij vanuit SWZ daaraan toegevoegd dat de regenwaterafvoer nu is losgekoppeld van de rioolwaterafvoer.”

“In nieuwbouwprojecten gebeurt dit standaard”, legt Wilma uit. “Bij renovaties van bestaande woningen wordt gekeken naar de mogelijkheden.” In deze renovatie zijn regentonnen geplaatst en losse leidingen in de tuin gelegd. “Het regenwater wordt opgevangen in de regentonnen. Bij hevige regenval komt het water via de leidingen direct in de tuin terecht.”


De regenton en de pijp waarmee het regenwater terugvloeit in de grond.

Een groene tuin
Het idee van de regentonnen kwam onder andere van huurder Deborah Hendriksen. Zij is graag bezig in het gezamenlijke hofje en vindt een groene tuin belangrijk. Dit doet zij onder andere met een van haar buurvrouwen, die hovenier is.

Deborah vertelt over het hofje: “Het is heel vrijblijvend. Elke buur heeft een eigen stukje voor de woning waar hij of zij iets mee kan doen. De ene is bezig met bloemetjes en de ander niet.” Over het stukje grond voor haar eigen woning vertelt Deborah: “Ik heb er samen met mijn dochter een bak met groenten geplaatst. Daar staan wat kruiden en zaden in.” Naast het groen staan er ook bankjes. “Voor ieders voordeur staat een bankje. Hier kan iedereen in de zomer lekker zitten. Al met al is het een heel schattig, mooi hofje.”


Het hofje aan de Albert Cuypstraat.

Deborah is blij dat de regenwaterafvoer van het riool is losgekoppeld. “In de zomer is de tuin nu soms dor, omdat twee grote bomen het meeste water uit de grond trekken. Nu er regentonnen staan en het regenwater de grond in gaat, wordt het grondwaterpeil beter en ziet de tuin er ook zomers mooi en groen uit!”

Tekeningen
Dat Deborah blij is met het groen voor haar deur, is terug te zien in de tekeningen die zij maakt. "De tekeningen zijn geïnspireerd op ons gezamenlijke hofje", vertelt zij hierover. Bekijk de tekeningen hieronder.