"We willen naar een CO2-neutraal woningbezit"

Duurzaamheid is een belangrijk thema, ook voor woningcorporaties. We willen dat toekomstige generaties ook kunnen wonen op onze planeet. Dat kan alleen als we iets doen aan de klimaatverandering. SWZ wil daar ook haar bijdrage aan leveren en heeft dit vastgelegd in een duurzaamheidsbeleid met daarin de ambitie naar een CO2-neutraal woningbezit te gaan. Mark Meulenkamp, projectmanager bij SWZ, legt uit wat het beleid inhoudt.

CO2-neutraal
“Nederland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat er veel moet gebeuren. Ook de gemeente Zwolle heeft het thema duurzaamheid hoog in het vaandel staan”, legt Mark uit. “Er komt veel wet- en regelgeving bij kijken. Wij willen als SWZ naar een CO2-neutraal woningbezit gaan. We zijn nu hard bezig om die doelstelling te halen.”

Duurzaam bouwen
Er worden veel renovaties uitgevoerd. “Woningen worden goed geïsoleerd en er wordt dubbelglas geplaatst”, vertelt Mark. “Deze verbeteringen zorgen ervoor dat een woning naar minimaal energielabel C gaat.”

Maar met alleen isoleren en dubbelglas plaatsen zijn we er nog niet. Mark: “We willen ook zoveel mogelijk van het gas af. Daar zijn we onlangs mee gestart. Huurders kunnen kosteloos een elektrische kookaansluiting aanvragen. Wanneer huurders hun woning verlaten, wordt de gasaansluiting in de keuken standaard verwijderd. Hierdoor gaan alle nieuwe huurders ook gasloos koken. Tot slot worden Cv-ketels vanaf 2023 vervangen voor een hybride warmtepomp, een elektrische ketel of aansluiting op een warmtenet.”

Lees ook: Elektrisch koken: ‘Goed voor gezondheid en veiligheid’

Zonnepanelen
Een ander onderdeel waarmee huizen worden verduurzaamd, zijn zonnepanelen. Mark: “Ieder jaar bekijken we een groep woningen die in aanmerking komt voor zonnepanelen. Als een woning een geschikt dak heeft voor zonnepanelen, dan geven we huurders de keuze of zij dit willen. We zitten inmiddels al over de 1000 zonnepanelen in ons woningbezit.”

Bewonersinitiatieven
Met alleen duurzaam bouwen zijn we er nog niet. We hebben onze huurders ook hard nodig. Er komen steeds vaker bewonersinitiatieven binnen bij SWZ op het gebied van duurzaamheid. “We zijn erg blij met deze initiatieven. We hebben daarom besloten om op voorhand geen ‘nee’ te verkopen en op ieder verzoek concreet in te gaan. Dit betekent niet dat wat de bewoner wil altijd kan, maar we gaan het wel onderzoeken.”

Voorbeelden van bewonersinitiatieven zijn het aanleggen van groene daken of het plaatsen van zonnepanelen.Energiecoaches
Aansluitend op de bewonersinitiatieven gaat SWZ op zoek naar energiecoaches. Mark licht dit toe: “We zoeken huurders die affiniteit met duurzaamheid hebben. Deze huurders willen we opleiden tot energiecoach. Vervolgens kunnen zij zich inzetten in bijvoorbeeld hun wijk om andere huurders te helpen en bewust te maken van de dingen die je kunt doen op het gebied van duurzaamheid. Op die manier zetten we samen een stap naar een duurzame stad.

Duurzaam werken
Ook binnen de organisatie heeft SWZ doelen gesteld. Het kantoor wordt momenteel verduurzaamd en gaat naar minimaal energielabel C. Daarnaast wordt er gewerkt aan bewustwording, betrokkenheid en gedragsverandering bij medewerkers van SWZ. Het actuele energiegebruik wordt aan medewerkers gepresenteerd, zij krijgen besparingstips en door meer digitaal te werken wordt de papieren afvalstroom verminderd.

Wilt u een aanvraag doen voor zonnepanelen of een elektrische kookaansluiting? Ga dan naar Direct regelen, ‘onderhoud op verzoek’ op onze website. Wilt u zich aanmelden als energiecoach? Stuur dan een mail naar info@swz.nl. o.v.v. 'Opgave energiecoach' en een korte motivatie.