“Wij zijn geen klachtencommissie, maar een belangenvereniging voor huurders”

Jan Besselink woont al elf jaar in Zwolle en huurt een woning bij SWZ. “Ik ben een tevreden huurder”, zegt hij met een glimlach. Het was wel even wennen voor hem in het begin. “Ik kom uit Nijmegen, een hele levendige stad. Zwolle is een stuk stiller.” Inmiddels heeft hij zijn draai gevonden en is hij als vrijwilliger erg actief in de stad. Zo zit hij onder andere als voorzitter in het bestuur van De Woonkoepel, de huurdersvereniging van SWZ.

“Als huurdersvereniging houden wij ons bezig met de belangen van álle huurders van SWZ”, vertelt Jan. “Dit doen wij met 11 mensen. Allemaal zelf ook huurder bij SWZ en op vrijwillige basis.” De Woonkoepel is opgericht in 2001. Sinds de nieuwe Woningwet van 2015 is een huurdersbelangenvereniging verplicht.

Veel mensen weten De Woonkoepel al te vinden. “Inmiddels zitten we op ongeveer 1000 leden”, vertelt Jan. “Maar lid of geen lid, iedereen kan bij ons terecht.”

Belangenvereniging
Jan maakt duidelijk dat De Woonkoepel geen klachtencommissie is, maar een vereniging die de belangen van huurders behartigt. “Dit kan gaan over de kwaliteit van de woning, huurprijzen, maar misschien nog wel het meest belangrijk: het woongenot in de buurt.” Dit betekent niet dat mensen met een klacht helemaal niet bij De Woonkoepel kunnen aankloppen. “Het kan voorkomen dat iemand een klacht heeft en er zelf niet uitkomt. Dan gaan wij met SWZ om tafel om te kijken hoe we dit kunnen oplossen.”

‘Het woongenot van huurders vinden wij heel belangrijk’


Het woongenot bestaat volgens Jan uit veel factoren. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan de veiligheid in een buurt, maar ook aan geluidsoverlast bij de buren.” Wij voeren adviesgesprekken met SWZ en nemen allerlei zaken mee. “Een fijne woonomgeving is zo belangrijk voor het woonplezier van de huurders. Wij zetten ons vol in om bij te dragen aan een fijne leefomgeving.”

De Woonkoepel werkt samen met andere huurdersbelangenverenigingen. Zwolle heeft 3 woningcorporaties en dus ook 3 huurdersbelangenverenigingen. “We gaan met elkaar om tafel om lopende zaken te bespreken en te kijken hoe iedereen dit oppakt. Van elkaar kunnen we weer leren en dat nemen we mee in onze eigen aanpak.”

Het bestuur
Volgens Jan zijn nieuwe vrijwilligers in het bestuur altijd welkom. Zij zijn vrij om zich aan te melden. “We kennen een vaste sollicitatieprocedure waar elke huurder van SWZ zich voor mag aanmelden.” Het huidige bestuur werkt al zes jaar samen. “Mijn wens is om ook jongere huurders bij het bestuur te hebben. Zij hebben toch een andere kijk op wonen en dat kunnen wij als huidig bestuur wel gebruiken”, lacht hij.

De Woonkoepel is bereikbaar via hun eigen website. Ook zijn zij actief op Facebook en Twitter. Mensen die zich als lid van De Woonkoepel willen aanmelden, kunnen dat via deze link doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.