Vertaal deze pagina

Het verschil maken voor onze huurders, vanuit onze bedoeling. Niet alleen voorzien in een woning, maar ook bijdragen aan fijn wonen. Thuis en in de buurt. Bij SWZ werken we daar elke dag aan. Met aandacht. En samen met anderen. Welkom thuis.

Het merendeel van onze huidige en toekomstige huurders kan de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen woonsituatie. Maar er zijn mensen die minder zelfredzaam zijn. Voor deze groep willen wij er nadrukkelijk ook zijn.

We hebben ogen en oren in de wijk en schakelen daardoor makkelijk en snel met onze partners. We zijn op zoek naar humane en maatschappelijk effici├źnte oplossingen en zijn bereid breder te kijken dan alleen naar ons eigen organisatiebelang. We investeren ook in passende huisvesting voor specifieke doelgroepen.

Aan dit thema hebben we gewerkt door onze sociaal beheerders zichtbaar aanwezig te laten zijn in de wijk. Daarnaast hebben zij daar waar nodig contact gelegd met huurders. Dit omdat we weten dat er steeds meer kwetsbare mensen in de wijken komen wonen. Ook zijn de SWZ-medewerkers in 2017 getraind op het herkennen van huiselijk geweld.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen