Vertaal deze pagina

Het verschil maken voor onze huurders, vanuit onze bedoeling. Niet alleen voorzien in een woning, maar ook bijdragen aan fijn wonen. Thuis en in de buurt. Bij SWZ werken we daar elke dag aan. Met aandacht. En samen met anderen. Welkom thuis.

Om tegemoet te komen aan de groei van onze doelgroep, zijn we van plan om in de komende 10 jaar, netto ca. 400 woningen toe te voegen. Daarbij zal het accent liggen op woningen voor kleine huishoudens en ouderen die langer thuis blijven wonen. Ook blijven we fors investeren in onze bestaande woningen. Om beter aan te sluiten bij de wensen van onze huurders, werken we aan de invoering van vraaggestuurd binnenonderhoud.

In 2017 is € 14,6 mln. aan planmatig onderhoud en verbetering uitgegeven. Er zijn 44 nieuwbouwappartementen aan de Geert Grootestraat gebouwd en zijn 2 woningen in een voormalige winkel gerealiseerd. Veel nieuwbouw is in voorbereiding voor 2018 en de jaren daarna. Op dit moment is ondanks de uitbreiding van het bezit de wachttijd voor een sociale huurwoning nog ruim 4 jaar.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen