Vertaal deze pagina

Het verschil maken voor onze huurders, vanuit onze bedoeling. Niet alleen voorzien in een woning, maar ook bijdragen aan fijn wonen. Thuis en in de buurt. Bij SWZ werken we daar elke dag aan. Met aandacht. En samen met anderen. Welkom thuis.

Onze ambitie is dat onze huurders zich eigenaar van hun woning en woonomgeving voelen en daardoor écht thuis. Huurders bepalen zelf hoe ze willen wonen en leven. We staan open voor ideeën over hoe het (samen) leven in buurten en wijken verbeterd kan worden en dragen daaraan ons steentje bij. We betrekken onze huurders in een vroeg stadium bij beleid en praktische besluiten.

Ook dit thema kreeg in 2017 inhoud door samen met de huurders te werken aan een fijne woning en woonomgeving. Medewerkers van SWZ hebben de huurders in de wijk opgezocht en gesproken en hen actief betrokken bij de planvorming. In overleg met een aantal bewonerscommissies zijn ontmoetingsfaciliteiten verbeterd, is een stuk grond in bruikleen aan bewoners gegeven om een pluktuin te maken en het is beheer van een binnentuin aan bewoners overgedragen. In totaal is € 881.000 uitgegeven aan leefbaarheid.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen