Werken bij SWZ

Werken bij SWZ betekent dat je werkt bij een betrokken corporatie. SWZ staat midden in de Zwolse samenleving en weet wat er speelt bij onze huurders, 90 enthousiaste collega's zetten zich hier dagelijks voor in. Als medewerker van SWZ kun jij het verschil maken voor onze huurders. Ben je geïnteresseerd om te werken bij SWZ, hou dan deze pagina in de gaten.

VOG
SWZ neemt veiligheid en goed gedrag heel serieus. Om die reden vragen wij aan alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook kan aanvullend onderzoek worden gedaan, zoals het nagaan van referenties, het toetsen van de authenticiteit van identiteitspapieren en diploma’s en/of een integriteitsonderzoek.

Vacature elektrotechnisch medewerker (36 uur)
Ben jij deskudnig in het verrichten van (reparatie) werkzaamheden aan elektrische installaties in woningen? Kan jij je vinden in de woorden accuraat, klantgericht, flexibel en communicatief sterk? En vind je het geen probleem om stroingsdiensten te draaien? Dan zijn wij op zoek naar jou! Reageer dan op deze vacature en wie weet nodigen we je uit voor een gesprek.

(klik voor vergrote versie)


Vacature Lid Raad van Commissarissen (financiën)
De raad van commissarissen heeft primair de taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van commissarissen staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

Binnen de Raad van Commissarissen wordt er – gezien de huidige samenstelling van de Raad – gezocht naar kandidaten voor de portefeuille financiën. Voor het nieuwe lid van de RvC geldt daarom in ieder geval:

 • Heeft een financieel-bedrijfskundig profiel, kennis van financiën en inzicht in de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing, fiscale aspecten en de financiële continuïteit van een woningcorporatie;
 • Is gewend risico’s, prestaties en treasury aspecten te beoordelen.

Voor elk lid van de RvC geldt:

 • Heeft een strategisch en analytisch denkvermogen op WO niveau; is in staat om snel inzicht en overzicht te krijgen in een organisatie met de omvang en complexiteit als SWZ;
 • Is kritisch en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming; kan de goede vragen stellen en durft door te vragen;
 • Is aantoonbaar sociaal- maatschappelijk betrokken en is intrinsiek gemotiveerd om iets te betekenen voor de doelgroep van SWZ;
 • Heeft sterke affiniteit met- en kennis van de volkshuisvesting, de doelstellingen en de maatschappelijke opgaven van SWZ;
 • Realiseert zich dan ook dat het financieel-economische aspect niet alleen leidend is bij de opgave waar SWZ voor staat;
 • Is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het politiek-maatschappelijke en volkshuisvestelijk terrein;
 • Kennis van en gevoel voor: hedendaagse opvattingen over ‘good governance’, bestuurlijke verhoudingen en -processen én intermenselijke relaties;
 • Onderschrijft volmondig de integriteits- en governancecode;
 • Is een teamworker, heeft de capaciteit om een functionele open cultuur te handhaven waarin scherpe zakelijke discussies gevoerd kunnen worden met behoud van goede relaties;
 • Voldoende tijd om adequaat toezicht uit te oefenen en de flexibiliteit om bij crisis aanvullende ruimte en tijd vrij te maken in beschikbaarheid.

Solliciteren
Terra Management Search begeleidt de sollicitatieprocedure voor deze vacature. Op de site van Terra Management Search, kunt u een informatienotitie downloaden over deze vacature met meer informatie over de sollicitatieprocedure. U kunt tot uiterlijk 3 december a.s. reageren.

Stage lopen
Ben je geïnteresseerd in een stageplaats bij SWZ, stuur dan een brief met een omschrijving van de opdracht die je wilt doen en je CV naar personeel@swz.nl met daarbij de volgende informatie:

 • opleiding/studierichting
 • duur van de stage
 • periode waarin je stage wilt lopen
 • het onderwerp of de werkzaamheden waar je je op wilt richten

Met deze gegevens bekijken wij de mogelijkheden voor een stageplaats.