Vertaal deze pagina

Zwolle-Zuid is het grootste stadsdeel van Zwolle met meer dan 30.000 bewoners. De wijk is gebouwd rondom de buurtschappen Ittersum en Schelle die vroeger aan de zuidkant van de stad lagen. Daarom kom je er, verscholen tussen de nieuwbouwwoningen, nog oude woningen en boerderijen tegen.

In een samenwerking tussen Frion, Jansen Vastgoed en Woningstichting SWZ wordt aan de Schellerbergweg in Zwolle-Zuid de 'Kikvorsch' ontwikkeld. Kikvorsch is de eerste bekende benaming van wat nu de Bierton is en die wij graag in ere willen herstellen.

De huidige Bierton wordt verbouwd, waarbij het oude café behouden blijft. De achterste zalen worden gesloopt. Het café wordt gebruikt als daghoreca en kan weer als buurtfunctie in gebruik genomen worden. Natuurlijk blijft het een rustpunt voor wandelaars en fietsers. Naast de horeca is de locatie tevens bestemd als dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor exploitatie zoekt Frion nog een ondernemer.

Achter de Bierton worden ca. 48 zorgappartementen gebouwd met een landelijk karakter. De appartementen worden eigendom van SWZ. Frion gaat de gehele locatie huren voor ouderen met een verstandelijke beperking.

Naar verwachting wordt in het najaar 2021 gestart met de werkzaamheden.

Locatie

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen