Tijdelijke huisbewaring

Stel, u gaat voor het werk of de studie naar het buitenland of u gaat langere tijd op reis. Dan kunt u uw woning tijdelijk aan iemand anders in bewaring geven; prettig voor u Ún voor de ander die tijdelijke woonruimte zoekt. U bent en blijft de huurder, dus volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw woning. U kunt gemakkelijk en snel tijdelijke huisbewaring aanvragen door het online formulier in te vullen.


Benodigde documenten

Voor het invullen van het formulier heeft u de volgende documenten nodig:

Werk of studie in het buitenland

 • Legitimatiebewijs van de tijdelijke huisbewaarder (paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning)
 • Bewijs dat de tijdelijke huisbewaarder naar een terugkeeradres terug kan keren
 • Bewijs van werk of studie in het buitenland
Langdurige opname/verpleging/verzorging
 • Legitimatiebewijs van de tijdelijke huisbewaarder (paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning)
 • Bewijs dat de tijdelijke huisbewaarder naar een terugkeeradres terug kan keren
 • Verklaring behandelend arts
Langdurige reis
 • Legitimatiebewijs van de tijdelijke huisbewaarder (paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning)
 • Bewijs dat de tijdelijke huisbewaarder naar een terugkeeradres terug kan keren
 • Tickets en/of visum periode
Andere zwaarwegende redenen
 • Legitimatiebewijs van de tijdelijke huisbewaarder (paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning)
 • Bewijs dat de tijdelijke huisbewaarder naar een terugkeeradres terug kan keren
 • Eventueel verklarend document zwaarwegende reden (niet verplicht)

U kunt PDF- en JPEG-bestanden tot maximaal 5 MB uploaden. De benodigde documenten dient u als aparte bestanden te uploaden.


Bevestiging

Zowel de huurder als de eventuele medehuurder ontvangen binnen tien werkdagen een bevestiging per e-mail.


Let op: Als u langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, dan bent u verplicht zich uit te schrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De huisbewaarder is verplicht zich in te schrijven op uw adres. Dit kan consequenties hebben, bijvoorbeeld voor eventuele huurtoeslag. U bent en blijft daar als huurder zelf verantwoordelijk voor. Staat u ingeschreven als woningzoekende? Vergeet dan niet uw adres te wijzigen in De Woningzoeker via www.dewoningzoeker.nl


Ik wil tijdelijke huisbewaring aanvragen: