Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties aan uw woning zijn zowel een verantwoordelijkheid van SWZ als van uzelf. Maar wie is nu verantwoordelijk voor wat? Als verhuurder hebben wij een instandhoudingsplicht; wij zorgen dat uw woning in goede staat blijft. Hiervoor verrichten wij de noodzakelijke reparaties. Als huurder heeft u een verzorgingsplicht; u onderhoudt de woning als een goede huurder. Bijvoorbeeld door het schoonhouden van uw woning en het verrichten van kleine reparaties. Dit staat in het ‘Besluit Kleine Herstellingen’ dat u als bijlage bij uw huurovereenkomst heeft ontvangen (vanaf 2003). Wie onnodig/opzettelijk schade veroorzaakt, regelt en betaalt zelf de reparatie.

Zelfaangebrachte veranderingen
Heeft u zelf veranderingen in uw woning aangebracht, bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele reparaties. Ook als u een servicecontract heeft, blijft u hier zelf verantwoordelijk voor. Lees hierover meer in de folder ‘Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen’.

Het servicecontract
Wij bieden u de mogelijkheid om een servicecontract af te sluiten. Daarmee nemen wij een gedeelte van het onderhoud en de reparaties van u over. In de folder 'Onderhoud en reparaties: wie doet wat?' ziet u precies wat onder het servicecontract valt. In deze folder staan ook de prijzen voor buitensluiting (prijspijl 2018). Als extra dienst komt een onderhoudsmedewerker één keer per twee jaar langs om uw woning te inspecteren en reparaties verrichten die onder het servicecontract en het verhuurderonderhoud vallen. Klik hier voor meer informatie over het servicecontract en hoe u deze afsluit.

Wijzigingen die vanaf 15 januari 2015 gelden voor alle huurders:

  • Mechanische ventilatie: Het reinigen van de roosters, filters en bereikbare delen van de kanalen waren voor rekening van de huurder. Het reinigen van de gemeenschappelijke kanalen en de niet-bereikbare delen van de kanalen zijn voor rekening van SWZ, net als het vervangen en reinigen van de boxen. Vanaf 2015 neemt SWZ voor alle huurders het reinigen van de boxen en kanalen voor haar rekening, ook het bereikbare gedeelte dat eerder voor verantwoordelijkheid van de huurder was. Wij komen één keer per vier jaar langs om de boxen te reinigen en één keer per acht jaar om de kanalen te reinigen.

Wijzigingen die vanaf 15 januari 2015 gelden voor huurders met een servicecontract:

  • Sleutels: Beschadigde sleutels vallen niet meer onder het servicecontract, maar komen voor rekening van de huurder.
  • Trap: Het vastzetten van een losse trapleuning was voor rekening van SWZ en valt nu onder het servicecontract. Het onderhouden en repareren van de trap, trapleuning en traphek blijft voor rekening van SWZ.

Het ontstoppingsfonds
Huurders die na 1 januari 1993 een huurcontract bij ons hebben afgesloten zijn automatisch lid van het ontstoppingsfonds. Heeft u voor die tijd een huurcontract bij ons afgesloten, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. In de trefwoordenlijst achterin deze folder ziet u precies wat onder het ontstoppingsfonds valt. Klik hier voor meer informatie over het ontstoppingsfonds en hoe u deze afsluit.

Luchtvochtigheid en ventilatie
Voorkom vochtproblemen in uw huis. Lees hier de brochure met bewonersadvies.

Melden van onderhoud en reparaties
Voor het doorgeven van onderhoud en reparaties (niet spoedeisend) kunt u het formulier Reparatieverzoek  invullen. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen.