Wanneer moet ik mijn huur betalen?

De huur moet uiterlijk de 1e dag van iedere maand op onze rekening staan.