huurovereenkomst

Als u een woning, garage, parkeerplaats of berging van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Hierin staat onder andere:

  • Voor welke woning, garage, parkeerplaats of berging u de overeenkomst tekent;
  • Wat de huurprijs is;
  • Wanneer u de huur moet betalen.

In de huurovereenkomst staan ook rechten en plichten. Deze gelden voor u als huurder en voor ons als verhuurder. De algemene huurvoorwaarden vindt u bij de veelgestelde vragen.

Veel gevraagd over huurovereenkomst

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Klik hier om dit aan ons door te geven. Stuur een bewijs mee, waarmee u de naamswijziging aantoont.

Kan een huurovereenkomst op meer dan 1 naam staan?

Algemeen

Ja, dat kan. Een 2e persoon mag op de huurovereenkomst staan als:

  • U getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.
  • Deze persoon medehuurder is. U kunt medehuurder worden als u 2 jaar een gemeenschappelijk huishouden voert. Dit moet de hoofdhuurder aanvragen.
  • U samen ingeschreven staat als woningzoekenden bij de Woningzoeker op het moment dat u een woning accepteert.

De vorige bewoner staat nog ingeschreven op mijn adres. Wat nu?

Algemeen

Dit kunt u melden bij de gemeente. De gemeente spoort de persoon op en zorgt voor uitschrijving. U kunt contact opnemen via de website van Gemeente Zwolle.

Wat zijn de kosten voor het aangaan van een huurovereenkomst met jullie?

Algemeen

Er zijn geen kosten voor het tekenen van het contract. Wel moet u al huur betalen. Meestal is dit de huur van de lopende maand. Soms is het een stuk van de lopende maand plus de huur van de komende maand. Dit hangt af van wanneer het contract ingaat. Wat er precies betaald moet worden, staat in de uitnodigingsmail voor het tekenen van het contract. Het bedrag moet betaald zijn voordat u het huurcontract tekent.

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst krijgen?

Algemeen

Ja, dat kan. Klik hier om dit per mail aan te vragen.

De nieuwe huurder van mijn huurwoning betaalt minder huur dan ik. Hoe kan dat?

Algemeen

De huurpijs van een aantal woningen wordt lager als de huur is opgezegd. Woningen moeten passend worden toegewezen. Dit betekent dat het inkomen moet passen bij de huur. Zo proberen we genoeg woningen te hebben voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Mag ik huisdieren houden?

Algemeen

Ja, dat mag. Zorg er wel voor dat de huisdieren geen overlast veroorzaken.

Waar vind ik de algemene huurvoorwaarden?

Algemeen

Klik hier voor de algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte 2018.

Wanneer krijg ik mijn waarborgsom terug?

Algemeen

U betaalt alleen een waarborgsom als u een woning tijdelijk huurt. U krijgt de waarborgsom terug als de eindinspectie is geweest en er geen rekeningen meer open staan.

Is mijn een woning een vrije sector woning?

Algemeen

Alleen als de huur bij het tekenen van de huurovereenkomst boven de liberalisatiegrens lag, dan is het een vrije sector woning. De overheid bepaalt de liberalisatiegrens. Deze grens ligt op € 763,47.