Onderverhuur

U mag een kamer verhuren in uw woning van SWZ. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: u verhuurt zelf of u verhuurt een kamer via www.hospitaverhuur.nl. Wilt u zelf verhuren? Dan moet u eerst schriftelijke toestemming hebben van SWZ. Klik hier om toestemming te vragen. Verhuur via Hospitaverhuur kan voor maximaal 1 jaar.

Veel gevraagd over Onderverhuur

Mag ik mijn huurwoning van jullie onderverhuren?

Algemeen

Er zijn verschillende soorten onderverhuur:

 • Onderverhuur van uw woning en u woont er zelf helemaal niet.
  Dit mag niet. Het kan maken dat de huurovereenkomst wordt gestopt.

 • Tijdelijke onderverhuur, omdat u 3 tot 12 maanden weg bent.
  Dit wordt tijdelijke huisbewaring genoemd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:
  - werk of studie in het buitenland;
  - een langdurige reis;
  - langdurige opname, verpleging of verzorging.

  Voor tijdelijke huisbewaring moet u toestemming aan ons vragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier tijdelijke huisbewaring in. De huisbewaarder kan nooit aanspraak maken op uw woning of vervangende woonruimte.
  Afhankelijk van de reden moet u bewijs hiervan inleveren. Bijvoorbeeld een visum of tickets als het gaat om een verblijf in het buitenland.

  Bij andere redenen moet er een verklarend document worden ingeleverd.

 • Verhuur van een kamer.
  Dit is soms mogelijk met toestemming van ons. Vul hiervoor het aanvraagformulier onderverhuur van een kamer in.

Let op: onderverhuur of kamerverhuur kan invloed hebben op de hoogte van uw huurtoeslag. Controleer dit zelf op www.belastingdienst.nl of neem contact op met de Belastingdienst via 0800 - 0543.

Kan de onderhuurder medehuurder worden?

Algemeen

Nee. Als de hoofdhuurder de huur opzegt, dan moet de onderhuurder de woning ook verlaten. De onderhuurder moet zelf andere woonruimte zoeken. Het is daarom verstandig dat de onderhuurder zich als woningzoekende in laat schrijven bij www.dewoningzoeker.nl.

Heeft onderverhuur of inwoning invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Dat kan. Het aantal personen en de extra inkomsten kunnen van inlvoed zijn op de hoogte van uw huurtoeslag. Controleert u dit zelf op www.belastingdienst.nl of neem contact op met de Belastingdienst via 0800 - 0543.

Wat gebeurt er als er problemen zijn met mijn onderhuurder?

Algemeen

Dit moet u zelf oplossen. Als de onderhuurder overlast veroorzaakt, spreken wij u daar op aan. U bent de hoofdhuurder en dus verantwoordelijk. U kunt de onderhuurder aanspreken of de onderhuur stoppen.

Wat moet ik doen als ik de huur van mijn woning wil opzeggen en ik een onderhuurder heb?

Algemeen

Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. U informeert zelf de onderhuurder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.

Mag ik via AirBNB onderverhuren?

Algemeen

Nee, dit is niet toegestaan. Als wij hier achter komen, starten wij een ontruimingsprocedure bij de rechter.