Leefbaarheid

Wij vinden het belangrijk dat u met plezier woont in uw wijk en dat u zich betrokken voelt bij wat er in uw wijk gebeurt. Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? Wij ondersteunen initiatieven van bewoners die passen bij onze doelen. Meld uw idee bij ons aan met het formulier buurtidee! We gaan hierover graag met u in gesprek.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Ik heb overlast van buren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Probeer de overlast eerst te bespreken met uw buren. Met een goed gesprek lost u een overlastprobleem vaak op. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de wijkconsulent in uw buurt. Kijk op de contactpagina voor de contactgegevens. Ga naar www.traverswelzijn.nl om contact op te nemen met Buurtbemiddeling voor hulp en advies om de situatie op te lossen. Een andere site met tips is www.problemenmetjeburen.nl.

U kunt de overlast ook hier melden: Klik hier. Wij nemen dan contact met u op.

Voelt u zich bedreigt of ervaart u ernstige overlast buiten kantoortijden? Neem dan contact op met de politie via 0900 - 8844.

Mijn buren hebben over mij geklaagd. Wat kan ik doen?

Algemeen

Probeer het eerst te bespreken met uw buren. Met een goed gesprek lost u een probleem vaak op.

Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de wijkconsulent in uw buurt. Kijk op de contactpagina voor de contactgegevens.

Ga naar www.traverswelzijn.nl voor Buurtbemiddeling. Zij geven hulp en advies om de situatie op te lossen. Kijk ook eens op www.problemenmetjeburen.nl.

Wat doen jullie als er spullen op de galerij of in de algemene ruimte staan die er niet horen? Bijvoorbeeld vuilniszakken, grof vuil of fietsen.

Algemeen

Als bekend is wie de veroorzaker is, dan spreken wij hem of haar daar op aan. De veroorzaker kan het zelf opruimen, of wij doen dat op zijn/haar kosten.

Wat is leefbaarheid?

Algemeen

Een ‘thuis’ maken mensen zelf, dat kunnen wij als verhuurder niet doen. Maar wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij willen graag dat alle huurders het gevoel hebben dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Onder de noemer ‘leefbaarheid’ maken wij ons hier hard voor. Het wonen in de wijk en de woning moet zo plezierig mogelijk zijn. Samen met u als bewoners zijn wij hier verantwoordelijk voor.

Wie is de wijkconsulent van mijn wijk?

Algemeen

Kijk op de contactpagina voor de contactgegevens van uw wijkconsulent.

Ik maak mij zorgen over buren. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt contact opnemen met de wijkconsulent in uw buurt. Kijk op de contactpagina voor de contactgegevens.

Ik zie dingen in mijn straat of buurt die niet in orde zijn. Waar kan ik terecht?

Algemeen

U kunt terecht bij de gemeente Zwolle via www.zwolle.nl of 14 038. 

Denkt u aan zaken als:

 • zwerfafval
 • hondenpoep
 • kapotte straatverlichting
 • loszittende stoeptegels 

Kan de verlichting in de algemene ruimte op een ander tijdstip aanspringen?

Algemeen

De wijkconsulent in uw buurt beoordeelt of het tijdstip aangepast moet/kan worden. U kunt contact opnemen met de wijkconsulent in uw buurt. Kijk op de contactpagina voor de contactgegevens.

Ik heb een idee om de leefbaarheid in mijn buurt te verbeteren. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt uw idee met de wijkconsulent in uw buurt bespreken. Kijk op de contactpagina voor de contactgegevens.

U kunt uw idee ook via het formulier buurtidee aan ons doorgeven.

Mag je hennep (wiet) kweken in een huurwoning van SWZ?

Algemeen

Nee, dit is verboden. Ontdekt de politie een hennepkwekerij in uw woning, schuur of garage? Dan geven zij dat door aan de corporatie. U wordt gevraagd de huur op te zeggen. Als het nodig is, vragen wij de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden.

Ook kunt u 2 jaar niet reageren op woningen via de Woningzoeker. De blokkade van 2 jaar gaat in op het moment dat de huurovereenkomst stopt en de woning is verlaten. De inschrijving loopt wel door.

Ik denk dat er in de buurt hennep (wiet) wordt gekweekt. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt dit melden bij:

 • de politie via 0900 - 8844 of
 • Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.
 • Wilt u ons ook informeren? Dit kan via (038) 468 01 23 of ons e-mailadres info@swz.nl.

Mag ik barbecuen op het balkon?

Algemeen

Open vuur met vlammen mag niet op een balkon. U kunt dus geen barbecue op gas of kolen gebruiken. Een elektrische barbecue mag wel. Het gebruik van deze barbecue mag geen overlast veroorzaken.

Ook het gebruik van een vuurkorf of vuurschaal op het balkon mag niet.

Er zijn zorgen over mij gemeld. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt contact opnemen met de wijkconsulent in uw buurt. Kijk op de contactpagina voor de contactgegevens van uw wijkconsulent.

Kunnen wij als huurders zelf ons woongebouw schoonhouden?

Algemeen

Soms kan dat. U kunt hiervoor contact opnemen met de wijkconsulent van uw buurt. Kijk voor de contactgegevens op .

Ik denk dat er prostitutie plaatsvindt in een woning van jullie. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt dit melden bij:

 • de politie via 0900 - 8844 of
 • Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.
 • Wilt u ons ook informeren? Dit kan via (038) 468 01 23 of per mail via info@swz.nl

Wat doet SWZ als een woning hiervoor gebruikt wordt?

Prostitutie in een woning van ons is onacceptabel. Het is een criminele activiteit. Wij willen uitsluiten dat in onze woningen mensen worden misbruikt of uitgebuit. Ook heeft prostitutie een negatieve invloed op de leefbaarheid.

Ontdekt de politie prostitutie in een woning? Dan geven zij dat door aan ons. De huurder wordt gevraagd de huur op te zeggen. Als het nodig is, vragen wij de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden.

Ook wordt de huurder 2 jaar uitgesloten van het zoeken naar een woning via de Woningzoeker. De blokkade van 2 jaar gaat in op het moment dat de huurovereenkomst stopt en de woning is verlaten. De inschrijving loopt wel door.

Ik heb last van personen in of om mijn woongebouw die er niet wonen en die ook niet op bezoek zijn bij een andere bewoner. Wat kan ik doen?

Algemeen

Probeer de persoon/personen eerst aan te spreken en te vragen het woongebouw te verlaten. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de wijkconsulent in uw buurt. Kijk op de contactpagina voor de contactgegevens.

U kunt de overlast ook hier melden: klik hier. Wij nemen dan contact met u op.

Voelt u zich bedreigd of ervaart u ernstige overlast buiten kantoortijden? Neem dan contact op met de politie via 0900 - 8844.

Ruimen jullie sneeuw bij ons woongebouw?

Algemeen

Heeft uw woongebouw geen huismeester? Dan ruimen wij geen sneeuw. Wel geven wij zout en sneeuwschuivers aan vrijwilligers van het woongebouw die sneeuw willen ruimen. Dit kan via de wijkconsulent uit uw buurt. Wie dat is leest u op de contactpagina.

Heeft uw woongebouw een huismeester? Dan zorgt die ervoor dat de hoofdingang tot maximaal 2 meter van het woongebouw sneeuwvrij is. Het pad naar uw eigen voordeur maakt u zelf sneeuwvrij. Sneeuwt het in het weekeind? De huismeester pakt het zo snel mogelijk op.

Wat kan ik doen als het gaat sneeuwen om schade of overlast te voorkomen?

Algemeen

 1. Sluit de buitenkraan af. Meestal zit de tapkraan bij de watermeter.
 2. Strooi van tevoren zout op het pad of de stoep. Zo is er minder risico op aanvriezen. Daardoor is het pad beter sneeuwvrij te houden.
 3. Tip: draai de verwarming 's nachts niet te laag. Hiermee voorkomt u dat het de volgende dag lang duurt voordat de woning weer op temperatuur komt.

Ik heb last van stuifsneeuw. Wat kan ik doen?

Algemeen

Stuifsneeuw is fijne sneeuw die bij harde wind door kieren, een brievenbus of ventilatiegaten naar binnen kan komen. Dit is niet te voorkomen. Dit lijkt op lekkage, maar dat is het meestal niet.

U kunt zelf een handdoek neerleggen voor de plekken waar de stuifsneeuw naar binnen komt. Zodra de sneeuw verdwijnt, lost het probleem zichzelf op. Blijft u last houden van lekkage? Neem dan contact met ons op via (038) 468 01 23.

Ik heb schade door stuifsneeuw. Wat kan ik doen?

Algemeen

Heeft u waterschade aan uw spullen? Neem dan contact op met uw inboedelverzekering.

Bij schade aan de woning kunt u ons bellen via (038) 468 01 23. 

Ruimen jullie sneeuw bij mijn parkeerplaats?

Algemeen

Wij ruimen geen sneeuw bij parkeerplaatsen. Bewoners zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Mag SWZ de deur openen als ik vermoed dat er iets is met één van mijn buren (onwel worden of overlijden)?

Algemeen

SWZ heeft geen sleutel van de woning. Wij mogen niet zonder toestemming van de bewoner naar binnen. Dit is strafbaar. Bel daarom altijd 112 als u denkt dat er iets niet goed is met één van uw buren.