Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Zwolle:

www.zwolle.nl

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente Zwolle. Kijk voor meer informatie op

www.zwolle.nl

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

Dit kan bij de gemeente. Aanpassingen kosten geld. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Kijk voor meer informatie op

www.zwolle.nl

.

Kost een Wmo-aanpassing geld?

Algemeen

Aanpassingen kosten geld. Het wordt helemaal of voor een deel betaald uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Soms moet u een eigen bijdrage betalen. Kijk voor meer informatie op

www.zwolle.nl

Ik wil een automatische deur in mijn complex. Hoe regel ik dit?

Algemeen

Heeft u moeite met het openen van (algemene) deuren door ziekte, ouderdom of een lichamelijke beperking? Dan kunt u bij de WMO een aanvraag doen voor het plaatsen van een automatische deurdranger. Klik hier voor meer informatie.

De WMO beoordeelt of de aanpassing nodig is. Zo ja, dan zorgen zij ervoor dat het geplaatst wordt.

Wij plaatsen geen automatische deurdrangers, behalve bij seniorencomplexen.