Asbest

Als asbest een gevaar voor uw gezondheid is, laten we dit gelijk weghalen. Nederland heeft strenge regels opgesteld rondom asbest. Vanaf 1994 is het verboden om asbest te gebruiken bij het bouwen van nieuwe woningen.

Veel gevraagd over Asbest

Wat doen jullie tegen asbest?

Algemeen

Wij controleren woningen op asbest. Dit doen we bij een paar woningen in een complex. Zo krijgen we een goed beeld van de situatie in het hele complex. We controleren het hele huis.

Als we tijdens de controle asbest vinden, halen we het weg. Als het gaat om onbeschadigd asbest dat hechtgebonden is, kan het beter blijven zitten. Bijvoorbeeld een plaat achter de cv-ketel. Dit levert geen gevaar op voor uw gezondheid. Soms kunnen we niet bij het asbest komen. Dan schermen we het af, zodat het geen gevaar oplevert.

Waar houden jullie rekening mee als asbest gesaneerd wordt?

Algemeen

Veiligheid staat voorop, voor u en uw buren, onze werknemers en de aannemer. We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Algemeen

Dit hangt af van het soort asbest. Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Het is niet gevaarlijk als het onbeschadigd is en het niet wordt bewerkt.

Niet-hechtgebonden asbest vraagt soms wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal is afgeschermd of niet. Ook is het belangrijk of het asbest op een plek zit waar mensen komen.

Wat staat er in jullie asbestbeleid?

Algemeen

Daar staat in dat we ons bezig houden met :

 • Inventariseren en risicobepaling van asbest in de woning
 • Registratie waar asbest aanwezig is
 • Asbestsanering
 • Scholing en voorlichting

Wat doen jullie als er in mijn woning een risico voor asbest bestaat?

Algemeen

Als asbest een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het verwijderen en afvoeren. Is uw woning na 1994 gebouwd? Dan is er tijdens de bouw geen asbest gebruikt.

Waar vind ik meer informatie over asbest in woningen?

Algemeen

Meer informatie vindt u op en www.milieucentraal.nl.

Moet ik jullie bellen als ik asbest in mijn woning zie?

Algemeen

Ja, wij horen dit graag van u. Ga er niet zelf mee bezig! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of zoiets. Anders komen er asbestvezels in de lucht. Klik hier om dit aan ons door te geven.

Waar kan in mijn woning kan asbest zitten?

Algemeen

Is de woning voor 1994 gebouwd, dan kan asbest overal in de woning zitten. Is uw woning na 1994 gebouwd? Dan is er tijdens de bouw geen asbest gebruikt.

Wat is hechtgebonden asbest?

Algemeen

In hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten vast in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel erg klein. Voorbeelden van hechtgebonden asbest:

 • kruipluiken
 • vensterbanken
 • balkonschermen
 • golfplaten dak
 • asbestcement leidingen
 • rioleringen
 • ventilatiekanalen
 • vinyltegels

Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen die gebouwd zijn voor 1994.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Algemeen

Dit is asbest dat makkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen vezels vrijkomen. Voorbeelden zijn:

 • spuitasbest op leidingen/plafonds/staalconstructies
 • brandwerende plaat
 • vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag. Bijvoorbeeld Novilon van voor 1980.

Ik wil verbouwen, maar er moet eerst asbest verwijderd worden. Wat moet ik doen?

Algemeen

Klik hier om dit aan ons door te geven. Een van onze technisch beheerders bekijkt wat er moet gebeuren.

U mag het asbest NIET zelf verwijderen!

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Algemeen

Bewerk asbest nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of iets dergelijks. Verwijder asbest niet zelf. Dat geldt ook voor vloerzeil en golfplaten. Gaat u klussen op een plek waar asbest zit? Vraag ons altijd eerst advies. Ook als u asbest wilt laten verwijderen. Klik hier om dit per mail te doen.

Wat moet ik doen als asbest is beschadigd?

Algemeen

Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Klik hier om dit direct aan ons door te geven.

Is asbest gevaarlijk?

Algemeen

Het is niet gevaarlijk als u er niet in boort of zaagt en als het niet scheurt of breekt. Als het stuk gaat, kunnen er vezels vrijkomen die gevaarlijk zijn als u ze inademt. Als u het asbesthoudende materiaal met rust laat, is er dus niets aan de hand.

Wat is asbest?

Algemeen

Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die zijn opgebouwd uit hele kleine, naaldachtige vezels. Asbest is vroeger vaak gebruikt omdat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Algemeen

Met het blote oog is asbesthoudend materiaal niet 100% zeker te herkennen. Veel voorkomende plekken zijn:

 • kruipluiken
 • schotjes achter de cv of in de meterkast
 • schachten of kanalen
 • (oud) vloerzeil, bloembakken, balkonschermen
 • zelf gebouwde schuurtjes

Meer informatie vindt u op www.milieucentraal.nl. Weghalen van asbesthoudend materiaal mag u niet zelf doen.