Sloop en herhuisvesting

Als wij nieuwe woningen bouwen, slopen we soms ook woningen. Vaak omdat de woningen te slecht zijn. Of omdat de woningen niet meer passen bij de wensen en eisen van deze tijd.

Als wij gaan slopen, horen de bewoners dit minimaal 1 jaar van te voren. We begrijpen dat het slopen van uw woning zeer ingrijpend is. We gaan daarom altijd in gesprek over uw persoonlijke situatie, uw wensen en de mogelijkheden. Ook regelen we uw rechten en plichten in een Sociaal Plan.

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe krijg ik een andere woning?

Algemeen

Als u een huurcontract voor onbepaalde tijd heeft, krijgt u extra inschrijfduur waarmee u kunt reageren op woningen via De Woningzoeker. Ruim voor de sloop hoort u precies hoe dat werkt.

Dit geldt niet als u een tijdelijk huurcontract heeft.

Ik heb recht op verhuiskostenvergoeding. Wanneer ontvang ik deze vergoeding?

Algemeen

Het eerste deel, 70% van het bedrag, ontvangt u binnen 10 dagen na opzegging van de huur van uw oude woning. De rest krijgt u als u de sleutels inlevert van uw oude woning. Dit staat in het Sociaal Plan dat u van ons gekregen heeft.

Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

Algemeen

Als uw woning wordt gesloopt of als u tijdens een renovatie niet in uw woning kunt blijven wonen. U heeft geen recht op verhuiskostenvergoeding als u een tijdelijk huurcontract heeft.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik nu voorrang op woningen in Zwolle?

Algemeen

Nee. U krijgt extra inschrijfduur als u onder het Sociaal Plan valt. Daardoor is uw kans op een vergelijkbare woning zo groot, dat u zeker voor de sloop van uw woning een andere woning heeft gevonden.

U moet wel zelf reageren op woningen via www.dewoningzoeker.nl. Hiervoor moet u ingschreven staan bij de Woningzoeker. De extra inschrijfduur wordt opgeteld bij de eigen opgebouwde inschrijfduur. Als u een woning heeft gevonden, raakt u alleen de extra inschrijfduur kwijt.

Zolang u de extra inschrijfduur heeft, staat u gratis ingeschreven bij de Woningzoeker.

Mijn woning wordt gesloopt. Heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

Algemeen

Als u een huurcontract voor onbepaalde tijd heeft en u valt onder een Sociaal Plan, dan heeft u recht op verhuiskostenvergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt elk jaar door de overheid vastgesteld. Hoe dit bij ons geregeld is, staat in het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan krijgt u ongeveer een jaar voor de sloop.

 

Mijn woning wordt gesloopt. Ik heb zelf al een andere woning gevonden. Krijg ik dan ook verhuiskostenvergoeding?

Algemeen

Zeker. Maar alleen als u een contract voor onbepaalde tijd heeft voor de sloopwoning.

Helpen jullie mij met verhuizen als mijn woning wordt gesloopt?

Algemeen

U wordt ondersteund tijdens het verhuizen als uw woning wordt gesloopt. Alles wat hiermee te maken heeft, staat in het Sociaal Plan dat u ruim van tevoren krijgt toegestuurd. Onze projectmedewerker is uw aanspreekpunt. Daar kunt u al uw vragen aan stellen.

Ik woon in Zwolle en mijn woning wordt gesloopt. Geldt de extra inschrijfduur alleen in Zwolle?

Algemeen

Ja, de extra inschrijfduur geldt alleen in Zwolle. U kunt wel met uw eigen opgebouwde inschrijfduur reageren op woningen buiten Zwolle.

Wat is een Sociaal Plan?

Algemeen

In een Sociaal Plan staat alle informatie die van belang is als uw woning wordt gesloopt. U krijgt het Sociaal Plan ongeveer een jaar van tevoren opgestuurd.

Betalen jullie mijn verhuizing als ik verplicht moet verhuizen omdat jullie mijn woning slopen?

Algemeen

Nee, u ontvangt wel een verhuiskostenvergoeding van ons. De verhuiskostenvergoeding is een tegemoetkoming in de kosten, maar geen schadeloosstelling. Het rijk bepaalt elk jaar de hoogte van de verhuiskostenvergoeding.