Verzekering

SWZ zorgt voor een opstalverzekering voor alle woningen. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van andere verzekeringen, zoals inboedel of aansprakelijkheid. Deze kunt u niet bij ons afsluiten.

Veel gevraagd over Verzekering

Wat kan ik doen als een raam stuk is?

Algemeen

Het is belangrijk dat u het glas zo snel mogelijk laat vervangen. Neem daarom meteen contact op met Service Glasherstel Overgelder B.V. via  0800 - 020 32 00.

Huurt u een woning in een woongebouw waar ook kopers zitten (VvE)? Neem dan contact op met SWZ via  (038) 468 01 23.

Wat kan ik doen bij schade aan mijn spullen?

Algemeen

Neem contact op met uw verzekeraar.

Onderhoud aan woningen
Wij bouwen en onderhouden onze woningen met het oog op minimale storingen en gebreken. Dit doen wij bijvoorbeeld door een goed onderhoudsprogramma. Hoe zorgvuldig wij dit ook doen, er kunnen helaas soms toch gebreken of storingen ontstaan. Het is dan onze taak om deze storingen en gebreken binnen een redelijke termijn op te lossen.

Wie is in deze situaties verantwoordelijk voor wat? In hoofdlijnen geldt het volgende:
SWZ is er verantwoordelijk voor om alle schades aan de woning weer te herstellen. Het gaat dan om zaken die bij het eigendom van SWZ horen. Bijvoorbeeld vloeren, muren, kozijnen, leidingen, enzovoort. Gevolgschades aan uw eigendom zijn verantwoordelijkheid van u als huurder zelf. Denk hierbij aan verf, vloerafwerkingen, meubels, enzovoort. U kunt een inboedelverzekering afsluiten voor dit soort gevolgschades.

Wat moet ik doen bij brandschade?

Algemeen

Bluste u de brand zelf en is de schade klein? Klik hier om dit aan ons door te geven.

Bij grote schade bellen de hulpdiensten ons. Schade aan uw spullen regelt u met uw inboedelverzekering.

Als u even niet in uw woning kunt wonen, dan zorgen wij voor een vervangende woning voor die periode. Klik hier om dit verzoek aan ons door te geven.

Wanneer krijg ik het geld van de (eind)afrekening terug?

Algemeen

Wij maken dit bedrag binnen 2 weken over op het bij ons bekende rekeningnummer.

Wij betalen niet uit als:

  • u een betaalachterstand heeft.
  • het bedrag lager is dan € 1,00.

Ben ik verzekerd tegen glasschade?

Algemeen

Dit staat in uw huurovereenkomst. Heeft u geen glasverzekering? Neem dan contact met ons op. Klik hier om dit per mail te doen.

 

Er is schade ontstaan door een gebrek aan een installatie of gebouw van jullie. Waarom moet ik mijn eigen inboedelverzekering inschakelen?

Algemeen

Verzekeraars hebben onderling afspraken over dit soort schades. U kunt de schade aan uw inboedel bij uw eigen verzekering verhalen.

Onderhoud aan woningen
Wij bouwen en onderhouden onze woningen met het oog op minimale storingen en gebreken. Dit doen wij bijvoorbeeld door een goed onderhoudsprogramma. Hoe zorgvuldig wij dit ook doen, er kunnen helaas soms toch gebreken of storingen ontstaan. Het is dan onze taak om deze storingen en gebreken binnen een redelijke termijn op te lossen.

Wie is in deze situaties verantwoordelijk voor wat? In hoofdlijnen geldt het volgende:
SWZ is er verantwoordelijk voor om alle schades aan de woning weer te herstellen. Het gaat dan om zaken die bij het eigendom van SWZ horen. Bijvoorbeeld vloeren, muren, kozijnen, leidingen, enzovoort. Gevolgschades aan uw eigendom zijn verantwoordelijkheid van u als huurder zelf. Denk hierbij aan verf, vloerafwerkingen, meubels, enzovoort. U kunt een inboedelverzekering afsluiten voor dit soort gevolgschades.

Ik huur bij jullie. Hoe zit het met de inboedelverzekering?

Algemeen

De inboedelverzekering moet u zelf regelen. Let er op dat u een inboedelverzekering met huurdersbelang afsluit.

Kan ik me bij jullie verzekeren voor glasschade?

Algemeen

Ja, dat kan. Klik hier om dit aan ons door te geven.

Ik heb de WOZ-waarde van mijn woning nodig voor de verzekering. Hoe kom ik daar aan?

Algemeen

Klik hier om dit bij ons op te vragen.

Ik heb schade, maar geen inboedelverzekering. Wat moet ik doen?

Algemeen

U bent zonder verzekering zelf verantwoordelijk voor de kosten. Is de schade door iemand anders veroorzaakt, dan kunt u proberen de kosten op zijn/haar verzekering te verhalen.

Ik huur bij jullie. Hoe zit het met de opstalverzekering?

Algemeen

Die is door ons geregeld. U hoeft geen opstalverzekering af te sluiten.

Hoe is mijn woningaanpassing verzekerd?

Algemeen

Een door uzelf aangebrachte verandering valt niet onder de opstalverzekering van SWZ. U moet hiervoor zelf een aanvullende verzekering afsluiten. Als huurder is het niet mogelijk om een opstalverzekering af te sluiten. Er bestaat wel een huurdersbelangenverzekeringen. Informeer hier naar bij uw verzekeraar.

Ik heb per ongeluk schade veroorzaakt in de woning. Wat nu?

Algemeen

U kunt een reparatieverzoek bij ons indienen. Wij komen de schade dan herstellen.  Klik hier om direct een reparatieverzoek in te dienen.

De kosten van de reparatie zijn voor u.

Ik heb schade, maar geen aansprakelijkheidsverzekering. Wat moet ik doen?

Algemeen

Zonder verzekering zijn de kosten voor u. Als de schade door iemand anders is veroorzaakt, kunt u proberen de kosten op zijn/haar aansprakelijkheidsverzekering te verhalen.