Tijdelijke verhuur

Als wij woningen gaan slopen of de plannen voor een leegstaand gebouw nog niet klaar zijn, dan verhuren wij de woningen die leegkomen soms tijdelijk. Op dit moment lopen er 2 sloopprojecten:

·         In Dieze zijn de tijdelijke woningen beschikbaar tot 1 september 2024.  Het gaat om 48 zelfstandige appartementen met 2 of 3 slaapkamers, zonder lift.

·         In de Indische buurt zijn de tijdelijke woningen beschikbaar tot 1 juni 2025. Het gaat om 6 eengezinswoningen met 3 slaapkamers. Per 21-12-2023 zijn er in deze buurt nog 2 woningen beschikbaar voor tijdelijke verhuur. 

U kunt zich hiervoor aanmelden door de volgende formulieren samen met de daarbij gevraagde gegevens op te sturen naar info@swz.nl:

Aanvraagformulier tijdelijke woonruimte
Terugkeerverklaring tijdelijke woonruimte

In de procedure tijdelijke woonruimte leest u precies wat u in moet leveren.
Pas als alle documenten en gegevens compleet en akkoord zijn, komt u op de wachtlijst. Stuur de gegevens pas op als u alles compleet heeft. Vul dus alle formulieren in.

Als u op de wachtlijst staat en u bent aan de beurt, dan neemt onze projectmedewerker contact met u op.

U komt niet in aanmerking voor tijdelijke verhuur als uw verzamelinkomen ligt boven:

·         € 44.036  voor een 1 persoons huishouden

·         € 48.626 voor een meerpersoons huishouden

Als u minderjarige kinderen heeft, dan komt u ook niet in aanmerking voor tijdelijke verhuur.