jaarlijkse huurverhoging

De kosten voor het onderhoud en nieuwbouw stijgen elk jaar. SWZ vraagt daarom een huurverhoging om te kunnen blijven investeren in het woningaanbod, de kwaliteit van de woningen en de dienstverlening. De brief voor de huurverhoging krijgt u voor 1 mei.

Veel gevraagd over jaarlijkse huurverhoging

Hoe is de huishoudsamenstelling vastgesteld?

Algemeen

Het gaat hierbij om de gegevens zoals die geregistreerd staan bij de gemeente op 1 juli 2022. De toetsing van de samenstelling van uw huishouden heeft al in maart 2022 plaatsgevonden. Als uw huishoudsamenstelling is veranderd tussen maart 2022 en 1 juli 2022, dan kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Waarvoor mogen jullie de inkomensverklaring gebruiken?

Algemeen

De inkomensverklaring mag alleen gebruikt worden om de huurverhoging te bepalen.

Als jullie mijn bezwaar goedkeuren, welk huurverhogingspercentage krijg ik dan?

Algemeen

Het nieuwe huurverhogingspercentage staat in de brief die u van ons krijgt.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Ja, dat kan. U bezwaar moet vóór 1 juli 2022 bij SWZ zijn. Dit moet schriftelijk. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar:

 • huurverhoging@swz.nl of
 • Galvaniweg 2, 8013 RG Zwolle

Komen wij er samen niet uit, dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak. Op www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken en wat redenen zijn voor bezwaar.


Huurt u een woning in de vrije sector, dan kunt u alleen bezwaar maken bij de kantonrechter. Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.

 

Kan ik bezwaar maken omdat de Belastingdienst gegevens aan jullie verstrekt heeft?

Algemeen

Nee, dat is niet mogelijk. Het is wettelijk toegestaan dat wij gegevens uitwisselen met de Belastingdienst. Dit staat ook in ons privacybeleid.

Mijn inkomen is omhoog gegaan. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Als u wilt verhuizen gelden de inkomensregels ook voor u.

Waarom worden de servicekosten aangepast?

Algemeen

De servicekosten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten. Soms gaan prijzen omhoog en daarom worden de servicekosten aangepast.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Vóór 1 mei.

Ik heb geen brief over de huurverhoging ontvangen. Hoe krijg ik een nieuwe?

Algemeen

Klik hier om dit aan te vragen. Wij sturen u dan een kopie van de brief.

Hoe is de huurverhoging berekend?

Algemeen

We kijken hiervoor naar:

 • De inflatie over 2021
 • Het energielabel
 • Uw inkomen

Waarom vragen jullie een huurverhoging?

Algemeen

De kosten voor onderhoud en nieuwbouw stijgen elk jaar. Wij vragen een huurverhoging om te kunnen blijven investeren in het woningaanbod, de kwaliteit van de woningen en in de dienstverlening.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Dat kan als:

 • Het huishoudinkomen is gedaald, waardoor u in een lagere inkomenscategorie valt of
 • U onder de regeling gehandicapten en chronisch zieken valt.

Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2022 bij SWZ zijn. Dit moet schriftelijk en kan naar:

 • huurverhoging@swz.nl of
 • Galvaniweg 2, 8013 RG Zwolle

Komen wij er samen niet uit, dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak. Op www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken en wat redenen zijn voor bezwaar.

Ik heb een laag inkomen. Kom ik in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging?

Algemeen

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de voorwaarden voor de eenmalige huurverlaging. Klik hier om deze voorwaarden te bekijken.

Voldoet u hieraan? Klik hier voor het aanvraagformulier eenmalige huurverlaging.

Ik heb een laag inkomen. Wat is mijn huurverhoging?

Algemeen

Voor u geldt de standaard huurverhoging. Deze is hetzelfde als de inflatie over 2021, dus 2,3%.

In sommige gevallen is de huurverhoging lager. Dit kan als:

-       Uw woning een laag energielabel heeft;

-       De huur met 2,3% verhoging boven de streefhuur zou komen.

Mijn woning heeft achterstallig onderhoud. Kan ik dan bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Nee. U kunt wel een tijdelijke huurverlaging vragen bij de huurcommissie. Klik hier voor meer informatie.

Hoe is mijn huishoudinkomen bepaald?

Algemeen

De Belastingdienst geeft aan ons door of u een laag of hoog inkomen heeft. Wij weten nooit uw precieze inkomen.

Het gaat om het gezamenlijk huishoudinkomen van 2020. De inkomens van alle bewoners tellen mee. Waren er bewoners die op 1 januari 2022 nog geen 23 waren? Dan telt alleen het deel van hun inkomen mee dat boven het minimumloon ligt. Hier heeft de Belastingdienst al rekening mee gehouden.

Ik heb een hoog inkomen. Wat is mijn huurverhoging?

Algemeen

Dit is afhankelijk van uw inkomen en huishoudgrootte:

Tabel inkomensafhankelijke huurverhoging

Dit jaar zijn de regels voor de inkomensafhankelijke huurverhoging gewijzigd. Eerder was de verhoging een percentage. Nu gaat het om een bedrag.

Waarom vragen jullie een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Wij vinden het eerlijk dat wie meer verdient, ook meer huur betaalt.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de liberalisatiegrens gekomen. Heb ik nu een woning in de vrije sector?

Algemeen

Nee. Toen u bij ons ging huren, lag uw huur onder de liberalisatiegrens. Dus u huurt een sociale huurwoning. Dit blijft zo.

Mijn inkomen is niet veranderd. Maar ik krijg dit jaar meer huurverhoging dan hiervoor. Hoe kan dat?

Algemeen

Dit komt door de hogere inflatie. Ook zijn de regels voor de inkomensafhankelijke huurverhoging veranderd. Eerder kregen o.a. gepensioneerden en grote gezinnen geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Die uitzondering geldt nu niet meer.  

Moet ik een huurverhoging zelf aan de Belastingdienst doorgeven?

Algemeen

Ja. Alle wijzigingen die van invloed zijn op de huurtoeslag moet u zelf doorgeven aan de Belastingdienst. Denk aan een ander inkomen, huur of huishoudgrootte. Doe dit zo snel mogelijk. Anders krijgt u te weinig of juist te veel huurtoeslag. Wijzigingen kunt u doorgeven via www.toeslagen.nl.

De verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Waarom zie ik dat niet terug in de huurverhoging?

Algemeen

De overheid is inderdaad van plan om de verhuurdersheffing af te schaffen. Het is nog niet duidelijk wat dit voor ons gaat betekenen en wat de voorwaarden zijn. Daarom houden we hier nog geen rekening mee.

Ik heb moeite met betalen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via (038) 468 01 23. Wij denken graag met u mee.

Wat is de streefhuur?

Algemeen

De streefhuur is de huur die wij vragen aan de volgende huurder. Deze is altijd lager dan de huur die wij mogen vragen. Jaarlijks wordt de streefhuur met de inflatie verhoogd. Ook kan de streefhuur wijzigen als de woning is gerenoveerd.

Hoe weet ik wat de streefhuur van mijn woning is?

Algemeen

Deze kunt u bij SWZ opvragen. U kunt daarvoor contact opnemen met onze Klantenservice via info@swz.nl of (038) 468 01 23.

Ik heb een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad, maar mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging krijgen?

Algemeen

U kunt huurverlaging aanvragen als uw huishoudinkomen structureel is gedaald tot onder de inkomensgrens die gold bij de huurverhoging. Bekijk hier de inkomensgrenzen. 

Om voor de verlaging in aanmerking te komen, stuurt u ons een verzoek. Klik hier voor het aanvraagformulier. Als wij de huurverlaging toekennen, dan vervalt het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. We gaan terug naar de basis huurverhoging. Die was in 2022 2,3%.

Wat zijn de regels voor bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging als iemand in mijn huishouden chronisch ziek is of gehandicapt?

Algemeen

U moet dan voldoen aan een van de volgende voorwaarden. U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:

 • Verpleging of verzorging thuis: u ontvangt minimaal 10 uur per week verpleging en/of verzorging thuis. Dit is door de wijkverpleegkundige vastgelegd in een zorgplan. Deze zorgindicatie is minimaal één jaar geldig.
 • Indicatie voor verblijf: u hebt een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis, maar u woont thuis.
 • ADL-indicatie: u hebt een indicatie voor assistentie bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Dit is hulp bij bijvoorbeeld eten, wassen of aankleden.
 • Blijk van waardering mantelzorg: u krijgt van de gemeente een zogenoemde ‘blijk van waardering voor mantelzorg’. Het gaat om mantelzorg voor iemand binnen uw huishouden.
 • Woningaanpassing: uw woning is aangepast vanwege de handicap van iemand binnen het huishouden. U kunt dit aantonen met een WMO of WVG beschikking van de gemeente.
 • Verklaring (maatschappelijk) blind: een verklaring van de (huis)arts waarin staat dat u of een van uw huisgenoten blind bent.

Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2022 bij ons zijn. Dit moet schriftelijk en kan naar:

huurverhoging@swz.nl of
Galvaniweg 2, 8013 RG Zwolle

Komen wij er samen niet uit, dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak. Op www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken en wat redenen zijn voor bezwaar.

Waarom krijg ik een aangetekende brief over de huurverhoging?

Algemeen

Op 25 april 2022 hebben wij al onze huurders de brief gestuurd over de aankomende huurverhoging. Als u geen bezwaar heeft aangetekend, maar ook de huurverhoging niet heeft betaald, dan krijgt u nu een aangetekende brief. Wij volgen hiermee  de wettelijk voorgeschreven procedure.

Bij deze brief zitten bijlagen:

 • de brief van 25 april over de huurverhoging
 • als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen (meer dan 2,3%), dan zit er ook een brief bij van de Belastingdienst. Wij hebben de inkomensafhankelijke huurverhoging gebaseerd op de gegevens die wij van de Belastingdienst hebben gekregen.

Neem contact met ons op om te vragen hoeveel er precies open staat en om afspraken te maken over de betaling hiervan.