Contactformulier huurbetaling

Huurt u op dit moment een woning van SWZ?

Gerelateerde vragen

Hoe is de huishoudsamenstelling vastgesteld?

Algemeen

Het gaat hierbij om de gegevens zoals die geregistreerd staan bij de gemeente op 1 juli 2022. De toetsing van de samenstelling van uw huishouden heeft al in maart 2022 plaatsgevonden. Als uw huishoudsamenstelling is veranderd tussen maart 2022 en 1 juli 2022, dan kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Meer over dit onderwerp

Ik heb geen brief over de huurverhoging ontvangen. Hoe krijg ik een nieuwe?

Algemeen

Klik hier om dit aan te vragen. Wij sturen u dan een kopie van de brief.

Meer over dit onderwerp

Is mijn een woning een vrije sector woning?

Algemeen

Alleen als de huur bij het tekenen van de huurovereenkomst boven de liberalisatiegrens lag, dan is het een vrije sector woning. De overheid bepaalt de liberalisatiegrens. Deze grens ligt op € 763,47.

Meer over dit onderwerp

Waarvoor mogen jullie de inkomensverklaring gebruiken?

Algemeen

De inkomensverklaring mag alleen gebruikt worden om de huurverhoging te bepalen.

Meer over dit onderwerp

Mijn inkomen is omhoog gegaan. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Als u wilt verhuizen gelden de inkomensregels ook voor u.

Meer over dit onderwerp

Mijn buren betalen minder huur dan ik. Hoe kan dat?

Algemeen

Als er een nieuwe huurder komt, dan wordt de huurprijs aangepast. Het kan ook komen door verschillen tussen de woningen. Bijvoorbeeld een ander energielabel.

Meer over dit onderwerp

Hoe is de huurverhoging berekend?

Algemeen

We kijken hiervoor naar:

  • De inflatie over 2021
  • Het energielabel
  • Uw inkomen
Meer over dit onderwerp

Ik sta onder bewind. Hoe gaat dat bij jullie?

Algemeen

Als u onder bewind staat, dan gaat alle post eerst naar uw bewindvoerder. De bewindvoerder betaalt de huur en andere rekeningen van SWZ.

Meer over dit onderwerp