Contactformulier huurbetaling

Huurt u op dit moment een woning van SWZ?

Gerelateerde vragen

Hoe is de huishoudsamenstelling vastgesteld?

Algemeen

Het gaat hierbij om de gegevens zoals die geregistreerd staan bij de gemeente op 1 juli 2020. De toetsing van de samenstelling van uw huishouden heeft al in maart 2020 plaatsgevonden. Als er tussen maart 2020 en 1 juli 2020 wijzigingen zijn die invloed hebben op uw huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Meer over dit onderwerp

Mijn huur is door de huurverhoging boven de liberalisatiegrens gestegen. Heb ik nu een vrije sector woning?

Algemeen

Nee. Of uw woning behoort tot de vrije sector wordt bepaald door de hoogte van de huur op het moment dat u ging huren. Als uw woning toen een sociale huurwoning was, dan blijft dat zo.

Meer over dit onderwerp

Is mijn een woning een vrije sector woning?

Algemeen

Alleen als de huur bij het tekenen van de huurovereenkomst boven de liberalisatiegrens lag, dan is het een vrije sector woning. De overheid bepaalt de liberalisatiegrens. In 2019 ligt deze grens op € 737,14.

Meer over dit onderwerp

Wat is de streefhuur?

Algemeen

De streefhuur is de huur die SWZ vraagt aan de volgende huurder. Deze is onder andere gebaseerd op de maximale huur van de woning, de prijs-kwaliteit van de woning en de grenzen voor het passend toewijzen. Deze streefhuur is altijd lager dan de maximale huur die wij mogen vragen. SWZ heeft voor al haar woningen een streefhuur vastgesteld. Ook als de woning verkocht wordt als hij leeg komt.

Let op: jaarlijks worden de streefhuren aangepast op grond van inflatie. Ook kan de streefhuur wijzigen als er grootonderhoud of een renovatie heeft plaatsgevonden in uw woning.

Meer over dit onderwerp

Waarvoor mag SWZ de inkomensverklaring gebruiken?

Algemeen

De inkomensverklaring mag alleen gebruikt worden voor de huurverhoging.

Meer over dit onderwerp

Mijn inkomen is omhoog gegaan. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Als u wilt verhuizen gelden de inkomensregels ook voor u.

Meer over dit onderwerp

Mijn buren betalen minder huur dan ik. Hoe kan dat?

Algemeen

Als er een nieuwe huurder in een woning komt, dan wordt de huurprijs aangepast. Het kan ook komen door verschillen tussen de woningen. Bijvoorbeeld een ander energielabel.

Meer over dit onderwerp

Ik sta onder bewind. Hoe gaat dat bij SWZ?

Algemeen

Als u onder bewind staat, dan gaat alle post van SWZ eerst naar uw bewindvoerder. De bewindvoerder betaalt de huur en andere rekeningen van SWZ.

Meer over dit onderwerp